Počet záznamov: 1  

 1. Názov Dolní Hořice (Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Cikhart Roman; Táborsko; IV; Popis přírodní, historický a národopisný; 1922; s. 19-20
  • Cikhart Roman; Popis Táborska; 1947; s. 58
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 127-128
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 4. díl; 1885; s. 298-299
  • Úlovec Jiří; Panská sídla nižší šlechty na Táborsku v mladovožickém regionu; s. 389-392
Záznam „“ aktualizovaný: