Počet záznamov: 1  

 1. Názov Defurovy Lažany - Klatovy, Česko - zámek

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 105-106
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 268
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
Záznam „“ aktualizovaný: