Počet záznamov: 1  

 1. Názov Čížová - Písek, Česko - zámek

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 100
  • Renner-Podolský Josef; Popis okresního hejtmanství Píseckého; 1889; s. 183-184
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 235
  • Soukup Josef; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém; 1910; s. 57
  • Veselý Evžen; Písecko
Záznam „“ aktualizovaný: