Počet záznamov: 1  

 1. Názov Čížkrajice - České Budějovice, Česko - tvrz

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • Braniš Josef; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Česko-Budějovickém; 1900; s. 47
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 99
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 3. díl; 1884; s. 258-260
  • Teichl Anton; Geschichte der Herrschaft Gratzen; 1899; s. 429-432
Záznam „“ aktualizovaný: