Počet záznamov: 1  

Rod : Lucemburkové (rod)

 1. RodLucemburkové (rod)

  Popis rodu

  • Říšský rod vládnoucí v Porýní v hrabství (později vévodství) Lucemburském. Evropský význam získal za Jindřicha VII. Lucemburského, který byl od roku 1307 římskoněmeckým králem a od roku 1312 císařem (po něm i další Lucemburkové). V letech 1310 – 1437 byli panovnickou dynastií v českém království. Roku 1437 smrtí Zikmunda Lucemburského vymřel rod po mužské linii.

  Použitá literatúra

  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2-13
  • Froissart Jean; Kronika stoleté války; 1977; s. 229
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 2-35
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 29
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 30, 33
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 19-37, 39, 40, 66, 89, 94, 97-99, 135, 168
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 11-124
  Súvisiaca udalosť

  21. ledna 1354 - V Trevíru zemřel trevírský arcibiskup a říšský kurfiřt Balduin Lucemburský, bratr římského císaře Jindřicha VII. a strýc českého krále Jana Lucemburského.
  27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
  13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
  13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
  25. ledna 1436 - Císař Zikmund zastavil Jiřímu ze Šternberka, jeho manželce Anežce Opavské, Lackovi ze Šternberka a Petrovi z Vitovic panství Kojetín a Jaroměřice v částce 5 000 uherských dukátů.
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (4) - Panovníci
  (1) - Historické osoby
  (94) - Pamiatky
  (15) - Zámok
  (62) - Hrad
  (6) - Pevnosť
  (1) - Palác
  (4) - súbor predmetových kategórií
  (6) - Objekt
  (31) - Obec
  (1) - Miestna časť
Počet záznamov: 1  
Záznam „Rod : Lucemburkové (rod)“ aktualizovaný: