Počet záznamov: 1  

Zámok : Dolní Kralovice

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav památka neexistuje
  Prístup nedostupná poloha
  Zaradenie kulturní památka
  PopisTvrz byla postavena zřejmě až koncem 16. století. Poprvé se uvádí v roce 1600. Kdy byla přestavěna na zámek není známo. Park. V roce 1971 byl zámek zbořen a zatopen přehradou na řece Želivce. Jednalo se o patrový trojkřídlý objekt s arkádami do nádvoří a přední částí do náměstí.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Dolní Kralovice, čp. 1
  Okres
  Benešov
  Kraj
  Středočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  454 m n.m.

  Stavebný vývoj

  • 2. pol. 16. st. - předpokládaný vznik zámku
  • r. 1600 - poprvé doložen
  • r. 1626 - dokončena stavba renesančního zámku
  • r. 1799 - upravován
  • r. 1971 - zámek pobořen a zatopen

  Majiteľ

  • od r. 1549 - Andreáš Strojetický, rytíř ze Strojetic
  • Všeslav Strojetický
  • do r. 1600 - Markéta z Klinštejna (vdova po Všeslavovi)
  • od r. 1600 - Petr Salava z Lípy
  • od r. 1850 - stát (okresní soud a c. k. berní úřad)
  • do r. 1945 - rodina Auerpergů
  • od r. 1945 - stát

  Použitá literatúra

  • Pleva František; Želivka naše řeka; 2003; s. 191-222
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 21
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 52
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 92-93
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 298
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 141
  Kľúčové slová
  park * arkáda
  Súvisiace osobnosti
  Teplý, Jakub
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • 18. st. - barokní socha Panny Marie před zámkem do náměstí (sochař Jakub Teplý)
  • červen 1922 - socha poškozena splašenými koňmi (povalena - uražená ruka a hlava)
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 70. léta 20. st. - městečko postupně zaniklo při napouštění vodní nádrže Švihov (Želivka)

  Obrázky

  • Zámek : Dolní Kralovice

   pohled na průčelí zámku - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st