Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001869 250q^"
  1. Othernovokřtěnci, toufaři
    DescriptonPříslušníci anabaptistické sekty, kteří se od 16. st. usazovali na jižní Moravě a západním Slovensku. Vytvářeli samostatné osady s vlastními církevními, politickými a hospodářskými samosprávami. Vynikali jako všestranní řemeslníci, zejména výrobou keramiky (fajáns), jejíž technologie přetrvala v lidové výrobě. Koncem 17. st. se rozpadl jejich systém společného hospodaření. Od 18. st. odcházeli habáni přes střední Slovensko a Gemer do Sedmihradska a Černomoří.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.