Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001844 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Zřízeny Četnické letecké stanice (hlídky).
 2. On
  ...Zrušeny složky vojsk MV ČR.
 3. On
  ...Ochranná služba byla rozdělena na dva samostatné útvary, a to Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby.
 4. On
  ...V rámci Policie ČR byla zřízena služba cizinecké a pohraniční policie.
 5. On
  ...Vznikla letecká služba Policie ČR a státní letecký útvar MV ČR, který zabezpečoval leteckou přepravu ústavních činitelů.
 6. On
  ...K Ústřední hudbě MV ČR byla připojena Hudba Hradní stráže Praha, obě hudební tělesa byla později přejmenována pod společný název Hudba Hradní stráže a Policie ČR.
 7. On
  ...Policejní ředitelství přejmenováno na Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem podřízeným ministru vnitra.
 8. On
  ...Sbor ozbrojené ochrany letišť spolu s Federální železniční policií byly zrušeny.
 9. On
  ...Zřízen celostátní útvar s názvem Letecká služba.
 10. On
  ...Sbor požární ochrany ČR byl reorganizován na Hasičský záchranný sbor ČR.