Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001844 298a^"
 1. On
  ...Zřízeny Četnické letecké stanice (hlídky).
 2. On
  ...Zrušeny složky vojsk MV ČR.
 3. On
  ...Ochranná služba byla rozdělena na dva samostatné útvary, a to Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby a Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby.
 4. On
  ...V rámci Policie ČR byla zřízena služba cizinecké a pohraniční policie.
 5. On
  ...Vznikla letecká služba Policie ČR a státní letecký útvar MV ČR, který zabezpečoval leteckou přepravu ústavních činitelů.
 6. On
  ...Policejní ředitelství přejmenováno na Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem podřízeným ministru vnitra.
 7. On
  ...K Ústřední hudbě MV ČR byla připojena Hudba Hradní stráže Praha, obě hudební tělesa byla později přejmenována pod společný název Hudba Hradní stráže a Policie ČR.
 8. On
  ...Sbor ozbrojené ochrany letišť spolu s Federální železniční policií byly zrušeny.
 9. On
  ...Zřízen celostátní útvar s názvem Letecká služba.
 10. On
  ...Změněn název Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.