Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001839 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonJednalo se o bleskový válečný konflikt (14. 6. - 23. 8. 1866) mezi Pruským a italským královstvím a jejich spojenci na jedné straně a Rakouským císařstvím a jeho spojenci na straně druhé. Konflikt, ve kterém šlo o převahu v Německém spolku, lze označit za první "moderní" válku se všemi jejími důsledky.