Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001785 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Jan Jičínský z Cimburka zápisem do olomouckých zemských desek zapsal své manželce Kateřině, kněžně opavské, 3 000 dukátů a 1 133 kop grošů vdovského věna.
 2. On
  ...Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
 3. On
  ...Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
 4. On
  ...Na Budyni zemřel Jan z Házmburku.
 5. On
  ...Arnošt I., vévoda opavský a münsterberský, zapsal Salomoně z Častolovic, vdově po svém bratrovi Vilémovi I., roční vdovský důchod 200 kop grošů.
 6. On
  ...Zemřela Kateřina Münsterberská, druhá manželka opavského vévody Přemysla I.
 7. On
  ...Zemřel Vilém I., vévoda opavský a münsterberský. Vládu po něm i poručnictví nad jeho potomky převzal jeho mladší bratr Arnošt I.
 8. On
  ...Zemřela Alžběta, dcera Petra I. Plumlovského, vdova po Jindřichu z Rožmberka.
 9. On
  ...Císař Zikmund zastavil Jiřímu ze Šternberka, jeho manželce Anežce Opavské, Lackovi ze Šternberka a Petrovi z Vitovic panství Kojetín a Jaroměřice v částce 5 000 uherských dukátů.
 10. On
  ...Jan z Házmburku přečetl na zemském sněmu obžalobu katolických šlechticů proti králi a později se jako jeden z pilířů Jednoty zelenohorské aktivně účastnil následných domácích bojů.