Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 111  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000835 298a^"
 1. On
  ...Žoldnéři krále Ferdinanda vypůjčení od saských knížat bez odporu obsadili Pražský hrad.
 2. On
  ...V Praze spuštěn na Vltavu první kolesový parník Bohemia.
 3. On
  ...Z iniciativy Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury, vznikl při Vlasteneckém muzeu peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury.
 4. On
  ...Po vzniku Velké Prahy byla zřízena centralizovaná knihovna (Městská knihovna hlavního města Prahy) se 40ti pobočkami.
 5. On
  ...Po připojení 37 obcí vznikla Velká Praha (rozloha tak činila 17 164 ha), rozdělená do 13 správních obvodů a XIX městských čtvrtí.
 6. On
  ...Podle městského statistického úřadu žilo v Praze 985 000 obyvatel.
 7. On
  ...Zikmundovo vojsko bylo poraženo v bitvě pod Vyšehradem.
 8. On
  ...Švédové ukončili obléhání Prahy a nastoupili k ústupu.
 9. On
  ...Podle úřadů žilo v Praze přes milion obyvatel, z toho českého cca 976 000, Němců a okupačního vojska cca 40 - 50 tisíc.
 10. On
  ...V dolní části Koňského trhu (Václavské nám.) bylo otevřeno dřevěné c. k. vlastenecké divadlo Bouda.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.