Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000672 250u^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonJedná se o hmotný doklad historického vývoje, jehož hodnota historická, umělecká, vědecká či technická má takový význam, že je v zájmu společnosti zachovat ji dalším generacím.
  2. DescriptonVýběr nejcenějších objektů movitého či nemovitého kulturního dědictví našich národů, mezi nimiž památkám historické architektury patří významné místo.