Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000672 250s^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. Otherruina
    DescriptonZnačí v našem případě opuštěnou a neužívanou stavbu (hrad, zámek apod.), která je uchována v neúplném stavu, způsobeném pobořením, chátráním i přírodními vlivy. V době romantismu se budovaly záměrné zříceniny jako dekorativní doplněk parků.