Records found: 2676  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000672 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. DescriptonPřízdoba korintského abaku i abaku jiného řádu ve tvaru květu, umísťovaná do středu stran abakové desky.
 2. DescriptonKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.
 3. DescriptonStůl s čtyřhrannou deskou, na němž bylo v jídelnách antického Říma vystavováno vzásné nádobí.
 4. DescriptonNázev okna s šikmým parapetem, popřípadě také záklenkem, umožňujícím osvětlení, ale bránící výhledu.
 5. DescriptonItalský název pro zhruba otesanou kamennou sochu nebo řezbu.
 6. DescriptonLegendární zobrazení Kristovo, vzniklé jako otisk tváře na látku, pořízené podle krále Abgara z Edessy.
 7. Otherabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  DescriptonUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 8. DescriptonNázev bílého mahagonu, velmi tvrdého narůžovělého dřeva amerického i afrického původu, užívaného k jemné truhlářské práci.
 9. Otheramarantové dřevo
  DescriptonMahagonové dřevo červenavé až nafialovělé.
 10. DescriptonOznačení pro anglický stavební styl a zvláště vnitřní výzdobu, rozvinutý v poslední třetině 18. st. architektem a dekoratérem Robertem Adamem. Řadí se k archeologizujícímu směru novoklasicismu, podnícenému vykopávkami a studiem starověkých památek ve Středozemí.