Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000325 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. 1.

  Title Choustník (Česko : hrad)
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Cikhart Roman. Táborsko. Popis přírodní, historický a národopisný IV.. 1922, s. 206-210
  Cikhart Roman. Popis Táborska. 1947, s. 69-73
  Durdík Tomáš. Encyklopedie českých hradů. 1999, s. 213-215
  Durdík Tomáš, Sušický Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků - Jižní Čechy. 2002, s. 40-44
  Hrnčíř Jiří. K vnějšímu opevnění hradu Choustníka. In: Hláska, roč. 6/3. 1995, s. 25-27
  Lustig Karel, Hemer A.. Hrad Choustník. 1922
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 4. díl. 1885, s. 72-89
  Schäferová Marie. Černovický sborník. 1948, s. 32-34
  Smrž Emil. Soběslavsko. Monografie okresu Soběslavského. 1930, s. 90-96
  Varhaník Jiří, Zavřel Jan. Povrchový průzkum hradu Choustníka. In: Archaeologia historica 19. 1994, s. 37-49
  Veselý J.. Dějiny hradu a panství Choustníka. 1970
  Zpřístupněné hrady a zámky a další vybrané památky v České republice