Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000019 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonRománská architektura v Anglii za vlády normanských králů v 11.-12. st. Románské umění z kontinentu se tam rozvíjelo ve velmi dekorativní verzi.
  2. Otherpseudorománský sloh, neorománský sloh
    DescriptonSlohový proud 19. st., navazující zejména v architektuře, ale také v uměleckých řemeslech na jednoduchost románských forem a jejich ornamentiku.