Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000010 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonSvatyně postavena nad hrobem světce, umístěným v kryptě.
  2. Othercarnarium
    DescriptonV románské (u nás na jižní Moravě) a gotické architektuře dvoupodlažní hřbitovní kaple s polozapuštěnou dolní částí, kostnicí (ossarium) a horní, vlastní kaplí.
  3. DescriptonKamenná, keramická nebo kovová, přístěnná nebo volně postavená na noze, často připomínající křtitelnici, umístěná při vchodu do kostela, kaple nebo i řeholního domu a světského obydlí.