Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0028982 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. 1.

    Title Čečovice (Česko)
    Sources Znaková galerie: Třicet stavovských místodržících zvolených v roce 1618 (1. část)
    Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 38-39