Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0008750 250q^"
 1. DescriptonPlastické orámování oblouku arkády, podloubí, portálu aj.
 2. DescriptonArchitektonický kompoziční útvar, nahrazující plně zdivo systémem otevřených oblouků na sloupech nebo pilířích. Charakteristické pro římskou antiku a zvláště oblíbené v období renesance - může být užito jako vnější nosné konstrukce chodbových komunikací v nádvořích nebo na průčelích budov, v jednom i několika patrech nebo uvnitř budovy k rozdělení jejího prostoru (lodí v kostelech, ochozů na schodištích.
 3. Otherarkádové nádvoří
  DescriptonNádvoří zámků, paláců i měšťanských domů, obklopené arkádovými ochozy (lodžiemi). Ve vícepatrových arkádových dvorech renesančních zámků se užívá tzv. nadřazenosti řádů od nejníže položených jednoduchých a hmotných směrem nahoru k lehčím a dekorativnějším (pořadí zdola: pilíř nebo toskánský řád, ionský, koryntský, kompozitní).
 4. DescriptonArkády oddělující od sebe lodi vícelodního kostela.
 5. Otherarkády liché
  DescriptonOblouky na pilastrech, polosloupech apod., přisazené k plné stěně, kterou pouze člení (velmi časté na přízemí empírových domovních fasád).
 6. DescriptonŘada arkád, opakování arkádového motivu, ale také řada drobných arkádových obloučků, někdy podpíraných konzolkami, jindy (u románských staveb) arkatura přechází v obloučkový vlys.
 7. DescriptonU arkád, portálů nebo půlkruhově zakončených oken trojstranná plocha mezi obloukem (archivoltou) nebo dvěma sousedními oblouky a vodorovným a svislým orámováním (viz. arkádový dvůr).
 8. DescriptonArkádová chodba ve dvoře domu, zámku (lodžie) nebo v zahradě (kolonáda, je-li na sloupech). Na vnějšku románských staveb (u nás vzácně, např. v Třebíči) jako zdrobnělá neboli trpasličí galerie.
 9. DescriptonGotický architektonický článek, souměrný kroužený obrazec, aplikovaný na zdi (lichá, slepá, panelovaná, lípaná kružba), vyplňující (kromě zábradlí, tympanonů, hlavic a konzol) nejčastěji oblouky oken a arkád v gotické a v ní odvozené architektuře (např. v barokní a romantické gotice, ale i v oknech renesančních kostelů), nesený pruty. Od 13. st. je postupně tento ornament propracováván a obohacován. Vytažené hrotité konce kružebních prutů se nazývají kružbové nosy.
 10. DescriptonDrobná arkáda v líci zdi pod hlavní římsou zpravidla na vnějšku apsidy nebo průčelí románských kostelů.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.