Records found: 24  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0926")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Andrea, Ondřejka či Andriana.
  ...Významný den: Mezinárodní den kulturního dialogu.
  ...Valašské "mudrosloví": Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří.
 2. On
  ...Fridrich II. vydává Zlatou bulu sicilskou jako odměnu za podporu, kterou mu Přemysl I. Otakar poskytl v boji o říšskou královskou korunu.
 3. On
  ...Od toho dne stál na Staroměstském náměstí na Starém Městě pražském Mariánský sloup.
 4. On
  ...V Daliměřicích u Turnova se narodil redaktor, spisovatel a poslanec Jan Matouš Černý.
 5. On
  ...V Českých Budějovicích se narodil novinář, spisovatel a překladatel Václav Šnajdr.
 6. On
  ...V Liblicích se narodil klavírista, profesor klavíru a hudby, skladatel a literát Karel Hoffmeister.
 7. On
  ...Královské Vinohrady byly povýšeny na město.
 8. On
  ...V Dolních Štěpanicích se narodil herec, básník, scenárista a režisér Vladimír Slavínský, vlastním jménem Otakar Vladimír Pitrman.
 9. On
  ...V Žamberku zemřel lékař, profesor, básník a překladatel Edvard Albert. Za života byl jmenován nejvyšším zdravotním radou ve Vídni.
  NotePochován je ve Vídni.
 10. On
  ...V Žilině se narodila redaktorka Erika Bezdíčková, rozená Kellermannová.