Records found: 21  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0729")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Marta, Martha či Beatrice.
  ...Valašské "mudrosloví": Kdo je z Fňukálkova, není z Valašska.
 2. On
  ...Zrušen klášter řádu sv. Dominika v Plzni.
 3. On
  ...V Mošovcích na Slovensku se narodil kazatel, buditel, básník a profesor Jan Kollár.
 4. On
  ...Založeno Františkovo (později Moravské zemské) muzeum v Brně.
 5. On
  ...V Bezděkovicích se narodil novinář a literát František Boleslav Zrůbek.
 6. On
  ...V Praze zemřel český filozof, redaktor, editor, spisovatel, básník a politik Karel Havlíček Borovský.
 7. On
  ...Pražský arcibiskup a kardinál Bedřich ze Schwarzenbergu slavnostně vysvětil stavbu Schwarzenberské hrobky v Třeboni, kde je zde uloženo 26 zemřelých členů rodu.
 8. On
  ...Na vrchu Stoh v Krkonoších byla otevřena rozhledna.
 9. On
  ...Koncem měsíce zasáhla Horní Maršov katastrofální povodeň. Řeka Úpa stoupla o 5 metrů a poškodila kostel, smetla železný most v centru obce, úplně bylo zničeno 11 domů a dalších 13 bylo poškozeno.
  NoteNejvětší škody napáchala povodeň v úseku mezi Sněžkou a Trutnovem, kde smetla mnoho domů a průmyslových budov a zabila sto deset lidí.
 10. On
  ...V Železném Brodě se narodil herec, divadelní režisér a profesor Jiří Plachý.