Records found: 30  
Your query: Month and day (mmdd) = ("^0629^")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Petr či Pavel.
  ...Valašské "mudrosloví": Petr rozsévá houby a Pavel myši, když prší.
 2. On
  ...V Avignonu zemřel notář české královské kanceláře a později reformní kazatel Jan Milíč z Kroměříže.
 3. On
  ...Mistr Jan Hus napsal svůj poslední list na rozloučenou.
 4. On
  ...Děkan hornopolické fary Jan Jindřich Karel Mültzer byl vysvěcen litoměřickým kanovníkem Bernardem Vilémem z Říčan na arciděkana.
 5. On
  ...V Chrudimi se narodil vynálezce Josef Ressel.
 6. On
  ...V Rokycanech se narodil filozof, suplent, profesor a literát Josef Wünsch.
 7. On
  ...V Chrudimi byla odhalena pamětní deska Josefu Resselovi (pražský sochař Karel Svoboda) na rodném domě.
 8. On
  ...U Dvora Králové nad Labem se odehrála jedna z bitev prusko-rakouské války.
 9. On
  ...Na Pražském hradě zemřel poslední korunovaný český král Ferdinand V.
 10. On
  ...V Libni u Prahy zemřel filozof, vychovatel, literát, profesor, docent a politik František Čupr.