Records found: 848  
Your query: Month = ("01")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Nový rok.
  ...Svátek má Mečislav či Mečislava.
  ...Státní svátek: Den obnovy samostatného českého státu.
  ...Valašské "mudrosloví": Na Nový rok o slepičí krok.
 2. On
  ...Albrecht II. byl korunován uherským králem.
 3. On
  ...Půta Švihovský z Rýzmberka bojoval po boku krále Vladislava v bitvě u Košic v tehdejších Horních Uhrách.
 4. On
  ...Antonín Strnad zahájil pravidelné meteorologické měření v pražské klementinské hvězdárně.
 5. On
  ...V Blažovicích u Brna se narodil Šebestián Kubínek.
 6. On
  ...V obci Lobeč se narodil varhaník a zpěvák Václav E. Horák.
 7. On
  ...Osecký opat založil tzv. Armeninstitut, který zajistil pro Osek i okolní osady tzv. „chudinskou péči“.
 8. On
  ...Z iniciativy Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury, vznikl při Vlasteneckém muzeu peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury.
 9. On
  ...V Praze se narodil skladatel, literát a žurnalista Emanuel Chvála.
 10. On
  ...V Polné se narodila spisovatelka a dramatička Vlasta Pittnerová.