Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 659  
Your query: ABC = ("n")
 1. Otherneoabsolutismus
  DescriptonPolitický systém v habsburské monarchii v letech 1851-1859, označení podle A. Bacha, rakouského ministra vnitra. Znamenal návrat k absolutistickému a centralistickému režimu. Došlo k politicko-správní a soudní reorganizaci monarchie v byrokratický stát a ke značnému kulturního a národního života.
 2. Otherabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  DescriptonUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 3. Otherseskupení, nahromadění, nakupení
  DescriptonV architektuře husté shlukové osídlení.
 4. Village Málkov (Česko)
  District Chomutov
  County Ústecký kraj
  CountryCzechia
 5. Monument type hrádek
  Monument state nepatrné zbytky
  Village Kožlany - lokalita leží mimo obec
  District Plzeň-sever
  County Plzeňský kraj
  CountryCzechia
 6. Monument type letohrádek
  Monument state památka neexistuje
  Village Harrachov
  District Semily
  County Liberecký kraj
  CountryCzechia
 7. Othernásloupí, epistylion
  DescriptonV antickém a veškerém na antiku navazujícím stavitelství hlavní část kladí, vodorovný článek, spočívající přímo na hlavicích sloupů.
 8. Othernesouměrnost
  DescriptonKompoziční a výzdobný princip, uplatňovaný ve výtvarném umění zvláště v obdobích vyjadřujících pohyb a vnitřní hnutí jako pozdní barok, zejména v rokokové fázi, ale také např. v secesi.
 9. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  Village
  District Cheb
  County Karlovarský kraj
  CountryCzechia
 10. Othernebesa, stříška
  DescriptonLátkový závěs (nebo ve štuku, dřevě napodobený) nad trůnem, kazatelnou, oltářem, nad obrazem, nad lůžkem.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.