Records found: 339  
Your query: ABC = ("ch")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. Otherapsis, chórový závěr
  DescriptonNejčastěji v románské architektuře název pro kněžiště nebo jeho závěr, půlválcový útvar (případně podkovového půdorysu) uvnitř klenutý čtvrtkulovou konchou, zevně vystupující z těla chrámové stavby a krytý půlkuželovou stříškou.
 2. Otherboltcový ornament, chrupavčitý ornament
  DescriptonDruh fantastické, pozdně manýristické a raně barokní výzdoby italského a nizozemského původu, užívaný zvláště v řezbářství a zlatnictví poč. 17. st., nazvaný tak pro podobnost s chrupavčitým útvarem boltce lidského ucha, bývá kombinovaný s penízkovým motivem.
 3. Otherchaise caquetoire
  DescriptonŽidle pro konverzaci.
 4. Otherchaise caquetoire
  DescriptonOznačení pro nižší sloupkové křeslo s tovným úzkým opěradlem, madly a dozadu zúženým sedadlem, zpravidla bez čalounění, oblíbené v 16. st a na poč. 17. st.
 5. OtherChodov, Chodau
  DescriptonOd r. 1811 zprvu kamenina, v letech 1835-1875 porcelán - nádobí a biskvitové busty, ručně malované dózy a sošky.
 6. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Part of city Dolní Chodov (Chodov - čp. 1)
  District Sokolov
  County Karlovarský kraj
  CountryCzechia
 7. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Village Domažlice - Chodské náměstí 96
  District Domažlice
  County Plzeňský kraj
  CountryCzechia
 8. Monument type hrad
  Monument state památka neexistuje
  District Trutnov
  County Královehradecký kraj
  CountryCzechia
 9. Otherchalkolit, doba měděná
  DescriptonArcheologický název poslední fáze doby kamenné, vlastně už přechodu od neolitu k době bronzové, ve střední Evropě v době 3. tisíciletí př. n. l., o něco dříve ve Středozemí pod názvem chalkolit, doba měděná, podle hlavního užívaného kovu. V patriarchálně organizované společnosti této doby se rozvíjí zemědělství, těžba měděných rud a slévačství, směnný obchod. Vytvářejí se kulturní skupiny rozlišované podle tvarů a výzdobné techniky hliněných nádob (kultura zvoncových pohárů, kulových amfor, šňůrové keramiky, kanelované keramiky atd.).
 10. Monument type tvrz
  Monument state nepatrné zbytky
  Part of city Holešice (Kovářov)
  District Písek
  County Jihočeský kraj
  CountryCzechia