Number of the records: 1  

Fort : Dobrovítov

 1. Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonTvrz se poprvé připomíná až v roce 1533. V letech 1620 - 27 byla několikrát vypleněna. Od roku 1739 byla využívána k hospodářským účelům. Po roce 1924 byl objekt upraven na byty.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Dobrovítov, čp. 1
  District
  Kutná Hora
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1533 - tvrz poprvé doložena
  • 1620 - 1627 - několikrát vypleněna
  • od r. 1739 - využívána k hospodářským účelům
  • po r. 1924 - objekt upraven na byty

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 14
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 88
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 271-272
  • Kašička František; Tvrze středních Čech; 1984; s. 56
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Dobrovítov

   žádost o pomoc