Number of the records: 1  

Keyword : empír

 1. Keywordempír
  Otherempir
  empire
  DescriptonOznačení klasicistního výtvarného trendu v době Napoleonova císařství, u nás v letech 1810 - 1840. Rychle se rozšířil po Evropě až do Ruska. Řecké, římské a egyptské tvary a výzdobné motivy byly Napoleonovými architekty užity a přetvořeny v ucelený slohový názor, zdůrazňující aristokratickou pompéznost. Architektura v něm usiluje o monumentální účin, interiéry bývají z drahých materiálů, barevně úsporné. Toto dvorské umění doznalo příznačné proměny a vyznívalo ve střední Evropě v měšťanské tvorbě doby předbřeznové (biedermaier).

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 58
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 246
  Related term
  umělecký směr
  Links to another records
  (164) - Monuments
  (150) - Chateau
  (2) - Castle
  (1) - Fort
  (2) - Palace
  (8) - Summer-house
  (1) - Object
  (27) - Village
  (3) - Part of city
  (1) - eco-index

  Note

  • Ženskou kostýmovou módu vyznačují oděvy vysoko přepásané a volně splývající, antické účesy.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : empír“ updated: