Number of the records: 1  

Subject h. : neogotika

  1. Subject h.neogotika
    Otherpseudogotika
    novogotika
    DescriptonGotizující směr romantické architektury, jedna z historizujících tendencí 19. st., která se inspirovala gotickými středověkými tvary i skladbou v novém prostorovém cítění.

Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 140, 141, 173
Related term
gotika * umělecký směr
Links to another records
(63) - Monuments
(48) - Chateau
(6) - Castle
(1) - Fort
(3) - Palace
(2) - Summer-house
(1) - soubor předmětových kategorií
(2) - Object
(56) - Village
(7) - Part of city
Note
  • Prvně se projevila v Anglii již ve 2. pol. 18. st., ale v kontinentální Evropě až od 2. třetiny 19. st. V kostelní architektuře dozněla až kolem r. 1900.