Number of the records: 1  

On : 23. října 1452

  1. On23. října 1452
    ...Zemřel Vilém I., vévoda opavský a münsterberský. Vládu po něm i poručnictví nad jeho potomky převzal jeho mladší bratr Arnošt I.
    See also 15. srpna 1453 - Arnošt I., vévoda opavský a münsterberský, zapsal Salomoně z Častolovic, vdově po svém bratrovi Vilémovi I., roční vdovský důchod 200 kop grošů.

    Books

    • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 30, 39
Number of the records: 1  
Record „On : 23. října 1452“ updated: