Number of the records: 1  

Subject h. : laková práce

 1. Subject h.laková práce
  Otherumění laku
  DescriptonVýchodoasijská výzdobná technika, pěstovaná především v Číně od 2. st. př. n. l. a v Japonsku od 10. st.. Povlékání drobných předmětů ze dřeva, hlíny, kovu (v Japonsku také z papírové hmoty) barevnými lakovými vrstvami, značně odolnými vůči vodě i ohni. Černající nebo různě zbarvený lak z pryskyřice škumpy fermežové (Rhus vernicifera) byl nanášen v mnoha vrstvách na předmět (popřípadě na látkový podklad), několikrát broušen a leštěn a většinou doplňován další výzdobou rytím, řezáním, (v Číně od 13. st., technika guri značí vyřezávání geometrických ornamentů do různobarevných lakových vrstev) nebo reliéfním vrstvením, inkrustací (ping-tuo, kovovými částicemi), ale především malbou a sypáním zlatým či stříbrným prachem. Kombinací řezu a malby byl tzv. lak koromandelský. Z hlavních dvou typů laku byl černý (japonský tsuikoku) užíván zvláště k malbě a inkrustaci a červený (ti-hong, pekingský lak, japonský tsuišu) k vyřezávání.

  Citation source

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 117, 74, 151, 156, 160, 211, 215, 220

  Note

   V Japonsku, kam laková práce pronikla z Číny, byly techniky ještě zjemněny (zejména v makie, laková práce s prachem drahých kovů, v inkrustaci s perleti) a výzdoba zpestřována zejména vegetabilními motivy. Charakteristickými projevy japonské lakové práce, jejíž tradice se udržuje dodnes, jsou masky, inro, netsuke, zástěny ad. V různých obměnách byly tyto techniky používány také v Koreji, v Indii aj.
   Do Evropy se laková práce dostala v 17. st. dovozem z Číny a byla zde hlavně v 18. st. napodobena zejména v malbě nábytku, v provedení ovšem značně hrubším. Technické dokonalosti dosáhla laková práce v rodině Martinů, francouzských dvorních dekoraterů v 18. st. (vernis Martin).
   K malovaným lakovým pracem patří také dnešní lidová výroba v Palechu v SSSR.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : laková práce“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.