Number of the records: 1  

Keyword : archeologie

 1. Keywordarcheologie
  DescriptonHistorická věda, jejímž předmětem je hmotná kultura, také výtvarné umění období pravěku (prehistorická, pravěká archeologie), starověku (klasická archeologie) a později období, zejména středověku (historická archeologie). Zabývá se odkrýváním, klasifikací, datováním a výkladem sídlišť, cest, staveb i jednotlivých výrobků. Rozvíjí dnes studijní metody nejnovějšími technikami (leteckým snímkováním, podmořským studiem apod.).

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 20
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 52
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník památkové péče; Terminologie, morfologie, organizace; 1962; s. 18
  Links to another records
  (81) - Monuments
  (8) - Chateau
  (31) - Castle
  (26) - Fort
  (3) - Feudal residence
  (1) - Palace
  (1) - publisher
  (11) - soubor předmětových kategorií
  (2) - Village
  (2) - Heslář
Number of the records: 1  
Record „Keyword : archeologie“ updated: