Number of the records: 1  

Subject h. : duchovní řády

 1. Subject h.duchovní řády
  DescriptonŘeholní instituce, jejichž členové jsou vázáni slavnými sliby poslušnosti, čistoty a chudoby, popřípadě ještě slibem příslušnosti k určitému konventu nebo slibem k vyučování a řídí se vesměs některou z řeholí, tj. soustavou schválených pravidel společného duchovního života.
  Řády se zapsaly do památkového fondu našich zemí velkým počtem svých konventů s kostely, řadou dalších staveb, jež jim patřily a z nichž mnohé jsou dodnes označeny znakem příslušného duchovního řádu nebo jednotlivého konventu. Rovněž nástěnné malby a závěsné i oltářní obrazy čerpají z historie řádů a řádoví světci, v příslušném oděvu, jsou nejednou zpodobováni v sochařských dílech předních umělců.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 280-284, 131

  Note

   Mužské řády rozlišujeme: rytířské řády, křižovníci, řeholní kanovníci, mnišské řády, žebravé (mendikantské) řády, řeholní klerikové.
   Rozeznává se pět hlavních řeholí: 1. řehole sv. Basila (zemřel r. 379) pro řecké mnichy; 2. řehole sv. Benedikta (zemřel r. 553), opatská, pro mnichy latinského obřadu; 3. řehole sv. Augustina (zemřel r. 430), kanovnická; 4. řehole sv. Františka z Assisi (zemřel. 1226); 5. řehole sv. Ignáceš z Loyloly (zemřel r. 1556) daná jezuitům.
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : duchovní řády“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.