Number of the records: 1  

Subject h. : restaurování

 1. Subject h.restaurování
  Otherrestaurace
  DescriptonRestaurování vychází z výsledků umělecko historického a restaurátorského (nebo stavebně technického) průzkumu, řídí se metodami restaurátorství (teorií památkové péče) a využívá starých a nových technik.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 216
  • Štulc Josef; Péče o kamenné sochařské a stavební památky; 1998; s. 9-10
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 177
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 834
  • Girsa Václav; Restaurování exteriéru bývalého opatského do ve Zlaté Koruně; s. 281-285
  • Martan Alois; Restaurování mozaiky "Poslední soud" umístěné nad jižním vstupem do Svatovítské katedrály na Pražském hradě; s. 178-191
  • Justa Petr; Restaurování jižního průčelí velké věže katedrály sv. Víta v Praze; s. 163-174
  • Vácha Zdeněk; Ke koncepci restaurování Pilgramova portálu, k otázce autenticity a k metodě obětované vrstvy; s. 314-319

  Note

   Při restaurátorské práci je konzervace základním požadavkem, po jehož splnění někdy následuje ještě doplnění, rekonstrukce původního stavu.
   Restaurování zahrnuje řadu úkonů technických (např. transfer, rentoilování, petrifikaci apod.) i výtvarných (např. retuše).
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : restaurování“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.