Number of the records: 1  

Subject h. : restaurování

 1. Subject h.restaurování
  Otherrestaurace
  DescriptonRestaurování vychází z výsledků umělecko historického a restaurátorského (nebo stavebně technického) průzkumu, řídí se metodami restaurátorství (teorií památkové péče) a využívá starých a nových technik.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 216
  • Štulc Josef; Péče o kamenné sochařské a stavební památky; 1998; s. 9-10
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 177
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 834
  Related term
  obnova historické struktury
  Links to another records
  (145) - Monuments
  (101) - Chateau
  (22) - Castle
  (1) - Fort
  (5) - Palace
  (6) - Summer-house
  (6) - Object
  (4) - Area
  (126) - Village
  (9) - County
  (7) - Part of city
  (1) - Heslář

  Note

   Při restaurátorské práci je konzervace základním požadavkem, po jehož splnění někdy následuje ještě doplnění, rekonstrukce původního stavu.
   Restaurování zahrnuje řadu úkonů technických (např. transfer, rentoilování, petrifikaci apod.) i výtvarných (např. retuše).
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : restaurování“ updated: