Number of the records: 1  

Chateau : Březí

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  DescriptonTvrz zde byla postavena po roce 1595. Od poloviny 17. století je opuštěná a chátrá. Na konci 18. století je již jen ve zříceninách. V 1. polovině 19. století byl na jejím místě postaven empírový zámeček.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Březí (Čachrov)Čachrov
District
Klatovy
County
Plzeňský kraj
Country
Czechia

Building progress

 • po r. 1595 - postavena tvrz
 • od pol. 17. st. - opuštěna a chátrá
 • konec 18. st. - již zřícenina
 • 1. pol. 19. st. - na jejím místě postaven empírový zámeček

Owner

 • konec 16. st. - Vilém Bohuchval
 • 21. st. - Krajský úřad

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 44
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 40
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 134
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 455
Pictures
 • Zámek : Březí - žádost o pomoc

  žádost o pomoc