Number of the records: 1  

Feudal residence : Bělčice

 1. Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility poloha neznámá
  DescriptonNejstarší zdejší panské sídlo patrně stávalo v blízkosti kostela sv. Petra a Pavla.
Village
Bělčice
District
Strakonice
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 112A
On map
Benešovská pahorkatina, Blatenská pahorkatina
9 km severně od Blatné

Building progress

 • poč. 13. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1528 - poprvé uváděna
 • r. 1692 - zničena požárem, již neobnovena

Owner

 • r. 1243 - Petr z Bělčic
 • r. 1253 - Heřman z Bělčic
 • od r. 1316 - Bašek z Bělčic
 • 1345 - 1349 - Oldřich Jahodka
 • od r. 1356 - bratři Bruno, Bašek a Jan z Bělčic
 • r. 1360 - Bašek z Bělčic
 • 70. léta 14. st. - Markéta ze Šternberka (vdova po Vilémovi ze Strakonic)
 • 1389 - 1406 - bratři Zbyněk a Bohuněk z Lochovic
 • r. 1412 - Markvart z Těchařovic
 • 1418 - 1422 - bratři Petr, Přech a Jan z Konratic
 • od r. 1422 - Jiřík z Běšin
 • přelom 15. a 16. st. - Jindřich z Běšin, řečený Jeptiška
 • 1528 - 1537 - bratři Jan, Jindřich, Burjan a Václav z Běšin
 • 1537 - 1539 - bratři Václav a Burjan z Běšin
 • od r. 1539 - Václav z Běšin
 • do r. 1597 - Jindřich z Běšin (syn Václava) s manželkou Eliškou z Vřesovic
 • 1597 - 1623 - Smil z Běšin
 • 1623 - 1635 - Jaroslav Volf ze Šternberku na Lnářích
 • od r. 1635 - Maxmiliána Veronika ze Švihova
 • od r. 1663 - Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic

Books

 • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 13, 15-17
 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 12-13
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 20
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 13
Keywords
požár
Related families
Šternberkové
Pictures
 • Feudální sídlo : Bělčice - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit