Number of the records: 1  

Feudal residence : Bedřichův Světec, starší sídlo

 1. Other titlesSvětec
  Monument type feudální sídlo
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita volně přístupná
  DescriptonPanské sídlo stávalo uprostřed obce severozápadně od kostela sv. Jakuba.
Part of city
Bedřichův Světec (Bělušice)Bělušice
District
Most
County
Ústecký kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 24C
On map
11 km jihovýchodně od Mostu

Building progress

 • pol. 13. st. - předpoklad existence panského sídla
 • poč. 14. st. - patrně zaniklo

Owner

 • r. 1238 - vladyka Ahník (Ahně, Hagen) ze Světce
 • r. 1240 - vladykové Bojslav s Vítem
 • r. 1254 - vladyka Tomáš
 • konec 13. st. - vladyka Jan
 • pol. 14. st. - vladyka Bedřich
 • r. 1432 - vladyka Jan
 • r. 1470 - Jan Buben ze Všebořic
 • poč. 16. st. - Jan a Mikuláš Světečtí z Černčic
 • do r. 1538 - Jan Světecký z Čenčic
 • od r. 1538 - Děpold z Lobkovic
 • do r. 1559 - Kryštof z Lobkovic
 • od r. 1559 - Purkart Kaplíř ze Sulevic
 • do r. 1582 - Jiří Kaplíř ze Sulevic
 • od r. 1582 - Jan z Lobkovic

Books

 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 8-9
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 22-23
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
Keywords
archeologie
Note
 • 1976 - 1987 - proveden archeologický průzkum okolí románského kostela
 • Pictures
 • Feudální sídlo : Bedřichův Světec, starší sídlo - žádost o pomoc

  žádost o pomoc