Number of the records: 1  

Castle : Bavorov

 1. Monument type hrad
  Monument state památka neexistuje
  Accessibility lokalita zastavěna
  DescriptonNevelký hrad stával patrně na okraji města, na ostrožně nad Blanicí v místech zvaných Hradiště. Lokalita je nyní zastavěna domy.
Village
Bavorov
District
Strakonice
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 135C
On map
Šumavské podhůří
8 km jihozápadně od Vodňan

Building progress

 • kolem r. 1290 - předpokládaný vznik nevelkého hradu
 • r. 1334 - poprvé doložen
 • po r. 1355 - ztratil význam sídla, opuštěn, zpustl a zanikl
 • r. 1519 - uváděno již jen hradiště

Owner

 • 1289 - 1318 ze Strakonic, Bavor III.
 • 1318 - 1334 - Markéta z Rožmberka (vdova)
 • od r. 1334 - Petr Rožmberk (bratr Markéty)

Books

 • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 13, 14
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 11-12
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 17
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 34-36
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 54-56
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 11
Keywords
hradiště
Related families
Bavorové ze Strakonic
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Hrad : Bavorov - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit