Number of the records: 1  

Fort : Barchůvek

 1. Other titlesMalý Barchov
  Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonTvrz, která stávala za rybníkem na východní straně návsi, zanikla beze stopy po výstavbě zámku.
Part of city
Barchůvek (Měník)Měník
District
Hradec Králové
County
Královehradecký kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 50C
On map
8 km severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou
1,5 km severozápadně od Barchova

Building progress

 • r. 1595 - doložena tvrz
 • 18. st. - zanikla

Owner

 • po r. 1595 - Panský ze Střezetic
 • od r. 1631 - Jan Karel König
 • r. 1654 - sirotci po Matěji Jeníkovi
 • konec 17. st. - Vančurové z Řehnic

Books

 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 36
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Tvrz : Barchůvek - nelze obrazově doložit

  nelze obrazově doložit