Number of the records: 1  

Chateau : Aš, zámek I.

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonZámek v severovýchodní části města v tzv. Niklasbergu vystřídal během své existence několik majitelů. Jednalo se o jednoduché patrové hrázděné budovy. Zbořen byl zámek poté co zcela vyhořel. V místech, kde stával, stojí dnes městské muzeum.
Village
, čp. 150
District
Cheb
County
Karlovarský kraj
Country
Czechia
On map
Smrčiny
21 km severozápadně od Chebu

Building progress

 • kolem r. 1534 - postaven zámek
 • poč. 18. st. - při přestavbě zřízena domácí kaple
 • r. 1814 - zcela zničen požárem, zbořen

Owner

 • r. 1534 - Tomáš Dressel
 • do r. 1659 - Kryštof Adam a Josef Cedvicové (Zedwitzové)
 • od r. 1659 - Kašpar Brusch (chebský měšťan)
 • do r. 1689 - Jan Friedrich z Perglasu
 • 1689 - 1814 - Cedvicové (Zedwitzové)
 • 1689 - 1731 - Antonín Josef František Cedvic (Zedwitz)
 • od r. 1731 - Vilhelmína (provdaná Beustová) a Mariána (dcery Antonína)
 • do r. 1786 - Josef Adam Beust (syn Vilhelmíny)
 • od r. 1786 - Erdman Jan Zedwitz
 • - Jiří Erdman a Zikmund Zedwitzové (synové Erdmana Jana)

Books

 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 54
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 26
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 40-47
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 8
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 16-17
 • Úlovec Jiří; Hrady, zámky a tvrze na Chebsku; 1998; s. 13-16
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 11
www
www.hrady.cz
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1724 - kamenný reliéf Salva Guardia, symbolizující osvobození od povinnosti platit daně a vojenské ubytování (zasazen v rohu oplocení muzea)
 • r. 1780 - až z této doby je známa podoba zámku
 • Pictures
 • Zámek : Aš, zámek I. - pohled na zámek (konec 18. st.) - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

  pohled na zámek (konec 18. st.) - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek