Počet záznamů: 1  

Jméno : Zikmund Lucemburský

 1. JménoZikmund Lucemburský
  Datum a místo narození14.02.1368
  Datum a místo úmrtí09.12.1437 Znojmo
  Období vlády1419 - 1421 ; 1436 - 1437

Životopis

 • Třináctý český král, uherský král a císař římský. Významný evropský politik vrcholného středověku, poslední slavný Lucemburk. Syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské. Svým politickým vlivem úspěšně omezoval moc církevní. Usiloval o reformu římské církve a odstranění tzv. trojpapežství.
 • Zemřel na rakovinu ve věku 69 let. Jeho zeť Albrecht jej nechává následně pohřbít ve Velkém Varadíně (dnešní Rumunsko).

Poznámka

 • První manželka Marie Uherská (*1371, +17. 5. 1395).
 • Druhá manželka Barbora Celská (*1390-1395 ?, +11. 7. 1451).
 • ... Dcera Alžběta Lucemburská (*28. 2. 1409, +19. 12. 1442).
 • od r. 1373 - braniborský markrabě
 • 31. 3. 1387 - korunován uherským králem
 • od r. 1410 - římský král
 • 8. 11. 1414 - korunován na římského krále
 • od r. 1419 - lužický a moravský markrabě
 • r. 1420 - dědičně korunován českým králem
 • od r. 1431 - lombardský král
 • 31. 5. 1433 - římský císař

Použitá literatura

 • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 35
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 8, 12
 • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 47
 • Guth Karel; Hrad; s. 4
 • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 36, 37
Související osobnosti
* otec: Karel IV., 14. 5. 1316 - 29. 11. 1378
Související rody
Lucemburkové
Související událost

8. května 1394 - Václav IV. byl na popud Zikmunda zajat českými pány a držen na Pražském hradě.
3. listopadu 1414 - Mistr Jan Hus, vybaven glejtem Zikmunda Lucemburského, přišel do Kostnice, hájit své myšlenky před církevním koncilem.
30. listopadu 1414 - Papež Jan XXIII. svolal na tento den na žádost císaře Zikmunda koncil do Kostnice.
4. března 1420 - Císař Zikmund dal ve Vratislavi postínat více než 20 starších cechovních měšťanů.
28. července 1420 - Na Pražském hradě proběhla korunovace Zikmunda Lucemburského na českého krále.
31. října 1420 - Je doloženo, že posádka ponechaná císařem Zikmundem na Novém Hradě přepadávala v okolí kupce a pocestné.
27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
roku 1436 - Císař Zikmund vydává dekret o ochraně zvěře v královských lesích.
25. ledna 1436 - Císař Zikmund zastavil Jiřímu ze Šternberka, jeho manželce Anežce Opavské, Lackovi ze Šternberka a Petrovi z Vitovic panství Kojetín a Jaroměřice v částce 5 000 uherských dukátů.
13. července 1436 - Potvrzen majestát císaře Zikmunda o volbě pražského arcibiskupa.
20. února 1437 - Císař Zikmund obnovil v Čechách královskou komoru.
6. září 1437 - Hrad Sion byl dobyt a následně zničen Uhry vedenými císařem Zikmundem, který při tom zajal Jana Roháče z Dubé.
9. prosince 1437 - Ve Znojmě zemřel po cestě do Uher český král a císař Zikmund.
11. července 1451 - Na Mělníku zemřela Barbora, manželka Zikmunda Lucemburského.
Odkazy na další záznamy
(1) - Historické osoby
(10) - Památky
(1) - Zámek
(7) - Hrad
(2) - Tvrz
(3) - Obec
Obrázky
 • Jméno : Zikmund Lucemburský - Zikmund Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Zikmund Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.