Počet záznamů: 1  

Zámek : Valtice

 1. Jiné názvyFeldsberg
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisV roce 1192 se zde připomíná hrádek, později několikrát přestavovaný, který byl v 15. století přestavěn v pozdně gotické sídlo. Kolem poloviny 16. století byl hrad rozšířen na renesanční zámek, který byl v letech 1645 - 46 poničen Švédy. Poté byl upraven v barokním slohu. Na konci 17. století ustoupil původní hrad a část renesančního objektu novému baroknímu zámku pod vedením J. B. Fischerem, který byl v letech 1713 - 15 a ve 20. letech 18. století dále přestavován. Barokní zahrada, rozsáhlý anglický park s romantickými stavbami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Valtice, Zámek 1
  Okres
  Břeclav
  Kraj
  Jihomoravský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 162F
  Turistická mapa č. 88, 2009 . C5
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D5
  Na mapě
  11 km jihovýchodně od Mikulova
  10 km západně od Břeclavi
  GPS
  48°44'21.835"N, 16°45'20.442"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • r. 1192 - připomínán biskupský strážný hrad
  • po r. 1193 - přestavován
  • 14. st. - hrad rozšiřován
  • 15. st. - přestavěn na gotický hrad
  • r. 1430 - založen hradní vinný sklep
  • r. 1477 - odolal vojsku Matyáše Korvína
  • r. 1486 - dobyt vojsky Matyáše Korvína
  • pol. 16. st. - rozšířen na renesanční zámek
  • po r. 1560 - přestavován
  • konec 16. st. - vystavěno zděné bastionové opevnění (ve směru od města)
  • r. 1605 - zámek odolal nájezdu Štěpána Bočkaje
  • 1643-1660 - vystavěny stáje spolu s objekty kolem I. nádvoří (Jan a Ondřej Erna z Brna)
  • 1645-1646 - poničen Švédy, poté zbarokizován (Andrea Erna a jeho syn Jan Křtitel)
  • konec 17. st. - vystavěn nový barokní zámek (arch. Giovanni Pietro Tencalla)
  • kolem r. 1700 - vytvořena alegorická kompozice a dekorativní prvky na průčelí zámku (vídeňská škola)
  • 1. pol. 18. st. - upravovány zámecké interiéry; přestavba jízdárny a koníren (Antonín Ospel); vyzdobena zámecká kaple
  • 1713-1715 - přestavován
  • 20. léta 18. st. - zámek přestavován; v předzámčí postaveny horní konírny a konírna španělská
  • 40. léta 18. st. - odstraněny poslední zbytky starého hradu
  • - klasicistní jižní fasáda (návrh Anton Erhard Martinelli)
  • r. 1790 - postaveno zámecké divadlo (Karel Jan Rudzinsky)
  • r. 1793 - zámecké divadlo přestavěno
  • r. 1798 - v zámecké zahradě nad grottou byl postaven letohrádek s křížovým půdorysem
  • přelom 18. a 19. st. - razantní úprava zámeckých interiérů
  • 1. pol. 19. st. - v okolí zámku byla provedena rozsáhlá krajinářská úprava
  • r. 1833 - letohrádek opravován
  • r. 1846 - letohrádek stržen (zachovala se pouze umělá jeskyně, tzv. Peklo)
  • přelom 19. a 20. st. - upravena zeď terasy a kašna
  • 2000-2001 - restaurován hlavní oltář, varhany a část nástěnných maleb v zámecké kapli
  • srpen 2002 - postižen povodněmi
  • do r. 2015 - zámecké divadlo prošlo rekonstrukcí

  Majitel

  • od. r. 1193 - Vichard ze Seefeldu
  • 1395 - 1945 Lichtenštejnové (rod)
  • poč. 17. st. - Karel I. z Lichtenštejna
  • r. 1643 - K. E. z Lichtenštejna
  • konec 17. st. - Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna (syn K. E.)
  • Josef Jan Adam z Lichtenštejna (syn Jana Adama Ondřeje)
  • poč. 18. st. - kníže Antonín Florián z Lichtenštejna
  • r. 1790 - Alois I. Josef kníže z Lichtensteina
  • od r. 1945 - stát
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Brno)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Brně)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně)

  Použitá literatura

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 304
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 7
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 171
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 240
  • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 10
  • Kolektiv autorů; Státní hrady a zámky
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 191
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 233-237 ; s. 295-296
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 23
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 25
  Klíčová slova
  barok * park * zahrada * církevní majetek * česko-uherská válka * válka * bastion * Lednicko-valtický areál * renesance * gotika * grotta I. * letohrádek * restaurování * film * povodeň * rekonstrukce * Národní památkový ústav * GPS
  Související osobnosti
  Tencalla, Giovanni Pietro, 1629-1702 Fischer z Erlachu, Johann Bernhard, 1656-1723 Matyáš Korvín, 1440 (1443)-1490 Leopold, 1747-1792 II. Martinelli, Antonín Erhard
  Související rody
  Habsburkové (rod) * Tencallové
  Související událost

  10. ledna 1193 - Císař Jindřich IV. vydal listinu, v níž dosvědčuje, že za jeho nepřítomnosti předal pasovský biskup hrad Valtice Vichardovi ze Seefeldu.
  10. září 1790 - Ve Valticích bylo otevřeno zámecké divadlo, které se rychle stalo středem společenského zájmu nejvyšší šlechty Evropy.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-valtice.cz ; www.bylinkovazahradavaltice.cz ; www.vinarskecentrum.cz ; www.salonvin.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1715 - vysázena lipami a kaštanami alej spojující Valtice s Lednicemi
 3. r. 1790 - první představení (zpěvohra Prométheus) se zde hrálo v listopadu na počest návštěvy císaře Leopolda II.
 4. 19. st. - zpřístupněny v době nepřítomnosti majitelů reprezentativní prostory zámku
 5. r. 1945 - veškeré vnitřní vybavení odvezeno (neporušena zůstala jen kaple)
 6. do 2. pol. 20. st. - zámecké divadlo využíváno jako městská divadelní scéna
 7. r. 1973 - restaurovány dekorativní prvky na průčelí zámku (Buňka, Dušek, Hotový, Hackel, Hendrych, Laštovička)
 8. r. 1976 - restaurována plastická výzdoba na průčelí zámku (Fr. Häckel, M. Hotový, J. Dušek)
 9. r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 10. r. 1996 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví (Lednicko-valtický areál)
 11. r. 2015 - zahájen zkušební provoz zámeckého divadla
 12. Obrázky
 13. Zámek : Valtice - vstupní zámecké průčelí - foto z 12. 12. 2007

  vstupní zámecké průčelí - foto z 12. 12. 2007

 14. Zámek : Valtice - vstupní brána do zámeckého komplexu, pohled z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

  vstupní brána do zámeckého komplexu, pohled z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

 15. Zámek : Valtice - vstupní brána do zámeckého komplexu, vnitřní strana - foto z 12. 12. 2007

  vstupní brána do zámeckého komplexu, vnitřní strana - foto z 12. 12. 2007

 16. Zámek : Valtice - pohled na kostel z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

  pohled na kostel z náměstí Svobody - foto z 12. 12. 2007

 17. Zámek : Valtice - pohled na kostel od zámku - foto z 12. 12. 2007

  pohled na kostel od zámku - foto z 12. 12. 2007

 18. Zámek : Valtice - pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

  pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

 19. Zámek : Valtice - pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

  pohled na zámecký areál ze Zámecké ulice - foto z 12. 12. 2007

 20. Zámek : Valtice - čestný dvůr se vstupním zámeckým průčelím - foto z 12. 12. 2007

  čestný dvůr se vstupním zámeckým průčelím - foto z 12. 12. 2007

 21. Zámek : Valtice - detail vstupní průčelí severovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

  detail vstupní průčelí severovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

 22. Zámek : Valtice - detail vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

  detail vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

 23. Zámek : Valtice - detail sochařské výzdoby vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

  detail sochařské výzdoby vstupního portálu - foto z 12. 12. 2007

 24. Zámek : Valtice - pohled na severovýchodní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

  pohled na severovýchodní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

 25. Zámek : Valtice - pohled na jihozápadní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

  pohled na jihozápadní zámecké křídlo z nádvoří - foto z 12. 12. 2007

 26. Zámek : Valtice - nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

 27. Zámek : Valtice - nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

 28. Zámek : Valtice - nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

 29. Zámek : Valtice - nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

  nádvorní štuková výzdoba bočních zámeckých křídel - foto z 12. 12. 2007

 30. Zámek : Valtice - pohled od zámku na čestný dvůr s bývalou jízdárnou a kočárovnou - foto z 12. 12. 2007

  pohled od zámku na čestný dvůr s bývalou jízdárnou a kočárovnou - foto z 12. 12. 2007

 31. Zámek : Valtice - detail čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  detail čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 32. Zámek : Valtice - východní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  východní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 33. Zámek : Valtice - pohled průjezdem východního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  pohled průjezdem východního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 34. Zámek : Valtice - západní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  západní objekt čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 35. Zámek : Valtice - detail portálu průjezdu západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  detail portálu průjezdu západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 36. Zámek : Valtice - pohled průjezdem západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

  pohled průjezdem západního objektu čestného dvora - foto z 12. 12. 2007

 37. Zámek : Valtice - pohled na zámek parkem od jihovýchodu - foto z 12. 12. 2007

  pohled na zámek parkem od jihovýchodu - foto z 12. 12. 2007

 38. Zámek : Valtice - detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

  detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto z 12. 12. 2007

 39. Zámek : Valtice - zámecký park, pohled od východu - foto z 12. 12. 2007

  zámecký park, pohled od východu - foto z 12. 12. 2007

 40. Zámek : Valtice - pohled na západní objekt čestného dvora z přístupové cesty od brány z náměstí - foto z 12. 12. 2007

  pohled na západní objekt čestného dvora z přístupové cesty od brány z náměstí - foto z 12. 12. 2007

 41. Zámek : Valtice - zákoutí zámeckého komplexu - foto z 12. 12. 2007

  zákoutí zámeckého komplexu - foto z 12. 12. 2007

 42. Zámek : Valtice - detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

  detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

 43. Zámek : Valtice - detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

  detail zvonu umístěného v interiéru - foto z 12. 12. 2007

 44. Zámek : Valtice - pohled na zámek od jihu z parku - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od jihu z parku - foto z 29. 5. 2008

 45. Zámek : Valtice - pohled na zámek od západu - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od západu - foto z 29. 5. 2008

 46. Zámek : Valtice - vstupní brána do zámeckého komplexu - foto z 29. 5. 2008

  vstupní brána do zámeckého komplexu - foto z 29. 5. 2008

 47. Zámek : Valtice - pohled na zámek od severu z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od severu z náměstí - foto z 29. 5. 2008

 48. Zámek : Valtice - zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

 49. Zámek : Valtice - zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

  zámecký areál, přístup z náměstí - foto z 29. 5. 2008

 50. Zámek : Valtice - zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

  zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

 51. Zámek : Valtice - zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

  zámecký areál - foto z 29. 5. 2008

 52. Zámek : Valtice - detail brány, přístu ze Zámecké ul. - foto z 29. 5. 2008

  detail brány, přístu ze Zámecké ul. - foto z 29. 5. 2008

 53. Zámek : Valtice - interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 54. Zámek : Valtice - interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  interiér západního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 55. Zámek : Valtice - interiér západního objektu čestného dvora - kašna - foto z 29. 5. 2008

  interiér západního objektu čestného dvora - kašna - foto z 29. 5. 2008

 56. Zámek : Valtice - interiér západního objektu čestného dvora - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

  interiér západního objektu čestného dvora - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

 57. Zámek : Valtice - západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 58. Zámek : Valtice - interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 59. Zámek : Valtice - interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  interiér východního objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 60. Zámek : Valtice - terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 61. Zámek : Valtice - terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  terasa při východním objektu čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 62. Zámek : Valtice - východní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  východní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 63. Zámek : Valtice - východní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

  východní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

 64. Zámek : Valtice - západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

  západní objekt čestného dvora - foto z 29. 5. 2008

 65. Zámek : Valtice - západní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

  západní část příkopu před zámkem - foto z 29. 5. 2008

 66. Zámek : Valtice - most přes zámecký příkop - foto z 29. 5. 2008

  most přes zámecký příkop - foto z 29. 5. 2008

 67. Zámek : Valtice - vstupní (severovýchodní) zámecké průčelí - foto z 29. 5. 2008

  vstupní (severovýchodní) zámecké průčelí - foto z 29. 5. 2008

 68. Zámek : Valtice - pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

 69. Zámek : Valtice - pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu přes čestný dvůr - foto z 29. 5. 2008

 70. Zámek : Valtice - detail vstupního portálu - foto z 29. 5. 2008

  detail vstupního portálu - foto z 29. 5. 2008

 71. Zámek : Valtice - detail lampy na vstupním průčelí - foto z 29. 5. 2008

  detail lampy na vstupním průčelí - foto z 29. 5. 2008

 72. Zámek : Valtice - detail architektonického prvku ze vstupního průčelí - foto z 29. 5. 2008

  detail architektonického prvku ze vstupního průčelí - foto z 29. 5. 2008

 73. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

 74. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - detail sklepní dlažby - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - detail sklepní dlažby - foto z 29. 5. 2008

 75. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - sklepy - foto z 29. 5. 2008

 76. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

 77. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

 78. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

 79. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

 80. Zámek : Valtice - zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

  zámecké interiéry - foto z 29. 5. 2008

 81. Zámek : Valtice - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 29. 5. 2008

 82. Zámek : Valtice - pohled na zámek od jihu - foto z 29. 5. 2008

  pohled na zámek od jihu - foto z 29. 5. 2008

 83. Zámek : Valtice - jihovýchodní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

  jihovýchodní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

 84. Zámek : Valtice - severozápadní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

  severozápadní strana zámku - foto z 29. 5. 2008

 85. Zámek : Valtice - nádvoří zámku se severním křídlem - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku se severním křídlem - foto z 29. 5. 2008

 86. Zámek : Valtice - nádvoří zámku - detail slunečních hodin - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku - detail slunečních hodin - foto z 29. 5. 2008

 87. Zámek : Valtice - nádvoří zámku - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku - detail kašny - foto z 29. 5. 2008

 88. Zámek : Valtice - nádvoří zámku - detail kamenné lavice - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku - detail kamenné lavice - foto z 29. 5. 2008

 89. Zámek : Valtice - nádvoří zámku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

 90. Zámek : Valtice - nádvoří zámku s jižním křídlem - foto z 29. 5. 2008

  nádvoří zámku s jižním křídlem - foto z 29. 5. 2008

 91. Zámek : Valtice - průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 92. Zámek : Valtice - průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  průchod jihozápadním křídlem do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 93. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 94. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 95. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 96. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - tenisové kurty - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - tenisové kurty - foto z 29. 5. 2008

 97. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - zahradní úprava - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - zahradní úprava - foto z 29. 5. 2008

 98. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 5. 2008

 99. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail vázy - foto z 29. 5. 2008

 100. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 101. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 102. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 103. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 104. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 105. Zámek : Valtice - pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

  pohled do zámeckého parku - detail plastiky - foto z 29. 5. 2008

 106. Zámek : Valtice - detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

  detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

 107. Zámek : Valtice - detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

  detail reliéfu na jednom ze soklů plastiky - foto z 18. 10. 2007

 108. Zámek : Valtice - pohled na zámek od jihovýchodu z parku - foto ze srpna 2008

  pohled na zámek od jihovýchodu z parku - foto ze srpna 2008

 109. Zámek : Valtice - detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto ze srpna 2008

  detail zahradního průčelí jihovýchodního zámeckého křídla - foto ze srpna 2008

 110. Zámek : Valtice - východní objekt čestného dvora, pohled od jihovýchodu - foto ze srpna 2008

  východní objekt čestného dvora, pohled od jihovýchodu - foto ze srpna 2008

 111. Zámek : Valtice - detail zdobného nástavce portálu - foto ze srpna 2008

  detail zdobného nástavce portálu - foto ze srpna 2008

 112. Zámek : Valtice - detail okenní suprafenestry - foto ze srpna 2008

  detail okenní suprafenestry - foto ze srpna 2008

 113. Zámek : Valtice - detail znaku z jihozápadního průčelí zámku - foto ze srpna 2008

  detail znaku z jihozápadního průčelí zámku - foto ze srpna 2008

 114. Zámek : Valtice - turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

 115. Zámek : Valtice - upomínkové razítko - r. 2009

  upomínkové razítko - r. 2009

 116. Zámek : Valtice - pohled do zámecké kaple - foto z 27. 6. 2011

  pohled do zámecké kaple - foto z 27. 6. 2011

 117. Zámek : Valtice - zámek po barokní přestavbě - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  zámek po barokní přestavbě - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

 118. Zámek : Valtice - hrad na poč. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  hrad na poč. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

 119. Zámek : Valtice - hrad v pol. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  hrad v pol. 13. st. - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

 120. Zámek : Valtice - hrad k r. 1486 - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  hrad k r. 1486 - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

 121. Zámek : Valtice - hrad k r. 1605; - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

  hrad k r. 1605; - infopanel (foto z 27. 6. 2011)

 122. Zámek : Valtice - zámecké sklepy (stálá prodejní výstava vín) - foto z 23. 8. 2013

  zámecké sklepy (stálá prodejní výstava vín) - foto z 23. 8. 2013


Záznam „Zámek : Valtice“ aktualizován: