Počet záznamů: 1  

Zámek : Omlenička

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup lokalita volně přístupná
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz se uvádí v letech 1374 - 78. Po roce 1599 byla přestavěna na renesanční zámek, který byl v roce 1722 barokně rozšířen. Po požáru v roce 1829 byl zámek opraven. Jedná se o rozsáhlý objekt, jež je vstupem orientován na náves a přiléha k němu barokní kostel P. Marie Bolestné.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Místní část
Omlenička (Omlenice)Omlenice čp. 1
Okres
Český Krumlov
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 170A
Hrady a zámky české republiky, 1996 . D3
Na mapě
3,5 km západně od Kaplice
0,5 km severozápadně od Omlenice
GPS
48°44'6.414"N, 14°26'28.724"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 1374 - 1378 - doložena gotická tvrz
 • po r. 1599 - přestavěna na renesanční zámek
 • r. 1722 - rozšířen barokně
 • r. 1829 - poškozen požárem
 • po r. 1829 - opraven
 • r. 2003 - celý areál je v havarijním stavu

Majitel

 • přelom 16. a 17. st. - Jindřich Sudek z Dlúhé
 • r. 1722 - Jan Antonín hrabě Nütze
 • od r. 1778 - církevní majetek (vyšebrodský klášter)
 • r. 2003 - soukromý majetek

Použitá literatura

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 111-112
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 145
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 61
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Omlenička - pohled na zámek od jihu přes hospodářský dvůr - foto z 21. 10. 2009

  pohled na zámek od jihu přes hospodářský dvůr - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - zámek s hospodářským dvorem - foto z 21. 10. 2009

  zámek s hospodářským dvorem - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - ruiny jižního zámeckého průčelí - foto z 21. 10. 2009

  ruiny jižního zámeckého průčelí - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - detail vstupu do zámku ze dvora - foto z 21. 10. 2009

  detail vstupu do zámku ze dvora - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - detail zajištění jižního průčelí - foto z 21. 10. 2009

  detail zajištění jižního průčelí - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - interiér chodby v I. patře - foto z 21. 10. 2009

  interiér chodby v I. patře - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - pohled od zámku do hospodářekého dvora - foto z 21. 10. 2009

  pohled od zámku do hospodářekého dvora - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - pohled od severu na západní část zámku s přilehlým západním průčelím kostela P. Marie Bolestné - foto z 21. 10. 2009

  pohled od severu na západní část zámku s přilehlým západním průčelím kostela P. Marie Bolestné - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - pohled na východní část zámku od severu - foto z 21. 10. 2009

  pohled na východní část zámku od severu - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - detail vstupu do zámku z náměstí, ze severu - foto z 21. 10. 2009

  detail vstupu do zámku z náměstí, ze severu - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - objekty na východní straně hospodářského dvora - foto z 21. 10. 2009

  objekty na východní straně hospodářského dvora - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - objekty na východní straně hospodářského dvora, pohled od jihu - foto z 21. 10. 2009

  objekty na východní straně hospodářského dvora, pohled od jihu - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - východní průčelí zámku - foto z 21. 10. 2009

  východní průčelí zámku - foto z 21. 10. 2009

 • Zámek : Omlenička - detail východního průčelí zámku - foto z 21. 10. 2009

  detail východního průčelí zámku - foto z 21. 10. 2009