Počet záznamů: 1  

Zámek : Němčice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisRenesanční tvrz, jenž byla postavena po roce 1582, byla někdy v letech 1674 - 96 přestavěna na raně barokní zámek, který byl zřejmě ve 20. letech 18. století zvýšen o druhé patro a byla k němu přistavěna kaple. Jedná se o dvoupatrový obdélný objekt se střešní vížkou a přistavěnou kaplí stojící v anglickém parku na severozápadním okraji obce. V parku se nacházejí pobořené dva barokní pavilonky a ve dvoře před zámkem okrouhlá bašta.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Němčice
Okres
Strakonice
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
Na mapě
7 km severozápadně od Volyně

Stavební vývoj

 • po r. 1582 - postavena renesanční tvrz
 • 1674 - 1696 - přestavěna na raně barokní zámek
 • r. 1727 - rozšířen o druhé patro a kapli sv. Jana Nepomuckého (stavitel Pavel Ignác Bayer)
 • 30. léta 19. st. - zřízen anglický park

Majitel

 • do r. 1582 - Václav Koc z Dobrše
 • 1582 - 1674 - rod Chřepických z Modliškovic
 • od r. 1582 - Adam Chřepický z Modliškovic
 • do r. 1667 - Anna Chřepická, roz. z Dobrše
 • od r. 1667 - Ctibor Václav Chřepický z Modliškovic
 • do r. 1674 - Albrecht Chřepický z Modliškovic
 • od r. 1674 - Jiří František Věžník z Věžník
 • 1696 - 1945 - Dlouhoveští z Dlouhé Vsi
 • od r. 1696 - Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
 • r. 1727 - Jan Felix Dlouhoveský z Dlouhé Vsi
 • po r. 1945 - stát (škola v přírodě)

Použitá literatura

 • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 88-90
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 102-103
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 134
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 39
 • Klimek Hynek; Neznámé Čechy; Šumava - Podhůří; 2010; s. 154-155
Klíčová slova
kaple * barok * renesance * anglický park * park * bašta
Související osobnosti
Bayer, Pavel Ignác
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku (i s inventářem zámecké kaple)
 • Obrázky
 • Zámek : Němčice - žádost o pomoc

  žádost o pomoc