Počet záznamů: 1  

Objekt : Královský letohrádek

 1. Památka Pražský hrad, areál hradu
  Jiné názvyLetohrádek královny Anny ; Belveder
  Typ památky objekt
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisS příchodem Ferdinanda I. Habsburského vtrhla na Pražský hrad renesance v plné síle. Po založení královské zahrady, budování mostu přes "Jelení" příkop byla zahájena stavba letohrádku. Na terénním zlomu bylo vybudováno mohutné zdivo a klenby suterénu, rychle pokračovaly práce na přízemí, kde 13 kameníků-sochařů pracovalo na pískovcových architektonických prvcích přízemí až do roku 1550. Požár hradu v roce 1541 letohrádku neublížil, ale postup prací přibrzdil, neboť přednostně musela být opravena řada poničených objektů. Odborníci se dosud přou zda měl být letohrádek pouze přízemní, ukončen rozsáhlou terasou nebo patrový, jak ho známe dnes. Na mohutném zdivu suterénu i přízemí vybudoval B. Wohlmut ve skromnější podobě, ovšem se zvláštní a výraznou střechou, jejíž konstrukce je blízká stavbám dobových lodí. Letohrádek v Královské zahradě je nejvýznamnější renesanční stavbou na sever od Alp, je srovnatelný s dobovými stavbami v Itálii. Obdélné přízemí bylo členěno do tří sálů, v severní třetině bylo schodiště na terasu (do I. patra). Délka k šířce je v poměru 11:3. Přízemí obklopuje arkáda (cca 52 x 20 m) o 13:5 polím, šířky přibližně 4 m. Rovněž šířka ochozu je přibližně 4 m. Nejcennějšími prvky jsou figurální i ornamentální reliéfy, dokonale jsou zpracovány i prosté architektonické prvky. Královský letohrádek, vedle fantastického rozvilinového vlysu doplněného maskami a dalšími plastikami, je vyzdoben 74 figurálními reliéfy. Navíc na nárožích je 8 kartuší a na sloupcích spodní balustrády je vytesáno 24 puttů, další menší jsou ve vlysu. Využití letohrádku nebylo vždy důstojné jeho významu. Vysloveně nebezpečná pro stavbu zde byla výroba dělostřelecké munice. Po odchodu vojáků došlo k obnově objektu. Vedle záslužných oprav krovu došlo ke značným zásahům do struktury stavby a to zbouráním dvou salonů (nad sebou) v severní části patra a přízemí včetně původního schodiště a vše bylo nahraženo monumentálním schodištěm P. Nobileho. V přízemí došlo ještě k vylepšení symetrie průčelí přemístěním některých oken a dveří. K zásadní rekonstrukci došlo v polovině 20. st., kdy byly provedeny rozsáhlé statické úpravy vložením betonových konstrukcí k zajištění únosnosti teras i vlastních kleneb nad přízemím. Při zatím posledních opravách letohrádku byly provedeny úpravy v interiéru (mramorové podlahy, nové prostory pod východní arkádou a severní terasou. Při prácích na střeše došlo k politováníhodné události po níž bylo nutno vyměnit část bednění a následně i větší část krytiny. Pozitivní je úprava terasy (byla provedena její dokonalá izolace a předláždění podložkovou dlažbou).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Hradčany, čp. 52Praha
Okres
Praha 1
Kraj
Hlavní město Praha
Stát
Česká republika
Na mapě
Praha - plán města, 2007 . 26/J16
Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st., 1985
GPS
50°5'37.446"N, 14°24'19.198"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 1538 - 1563 - postaven renesanční letohrádek (Paolo della Stella, od r. 1552 Hans Tirol, po r. 1556 Bonifác Wolmut)
 • 30. léta 19. st. - opravován (architekt Grueber)
 • 1844 - 1847 - rozsáhlá přestavba
 • po r. 1847 - proveden cyklus maleb v sále I. patra (podle kartonů Ch. Rubena)
 • 1928 - 1930 - opravován (architekt J. Plečnik)
 • 1952 - 1955 - upravován interiér sálů (prof. P. Janák, akad. B. Hacara)
 • 1988 - 1989 - úpravy interiérů a oprava střechy
 • 1988 - 1991 - úpravy západního průčelí
 • 2000-2001 - rozsáhlá rekonstrukce podzemního podlaží letohrádku
 • 2004 - 2008 - restaurovány pískovcové architektonické prvky a sochařská výzdoba exteriéru letohrádku
 • r. 2009 - oprava pláště stavby

Majitel

 • 80. léta 20. st. - stát (Národní galerie)
 • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 208, 248, 255, 256, 271
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 14
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 58
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 38, 125-125
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 158
 • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
 • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
 • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 90-91
 • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 30
 • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 38-39, 43
 • Kadlec František; Pražský hrad; Královská zahrada
 • kolektiv autorů; Pražský hrad
 • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 44-45; obr. 69-71
 • Léblová Daniela; Přehled restaurátorských prací za rok 1973; 1974; s. 5
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; 68
 • Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 16, 35
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 381
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 392, 397-398
 • Hlavsa V.; Praha, plán kulturních památek; 1960; s. 78
 • Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 206-207
 • Křížová Blažena; Praha podle abecedy; 1991; s. 205
 • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 262, 268, 284, 291
 • Burian Jiří; Pražský hrad; 1985; s. 29, 32, 93-94
 • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; s. 5; obr. 6
 • Morávek Jan; Průvodce Pražským hradem; 1946; s. 34-36, obr. XXII., XXIII.
 • Koudelková Jarmila; Naše dějiny v datech; 1989; s. 130
 • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 23, 24
 • Guth Karel; Hrad; s. 7, 15
 • Plicka Karel; Pražský hrad; 1978; s. 39-40; obr. 112-118, XV-XVI
 • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 179, 185
 • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1990; s. 24-25, 93-93
 • Dolenský Jan; Praha ve své slávě i utrpení; 1910; s. 9, 57, 68
 • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 33
 • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
 • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 23, 24
 • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. 6
 • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4
 • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
 • Guth Karel; Hrad; s. 5, 7, 15
 • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 7, 12 + plánek
Klíčová slova
zahrada * renesance * arkáda * rekonstrukce * restaurování * socha * film * GPS
Související osobnosti
Ferdinand I. Habsburský, 10. 3. 1503 - 25. 7. 1564 Nobile, Pietro, 1774-1854 Wohlmut, Bonifác, ca 1510-1579 Stella, Paolo della, 1500/1510-1552 Grueber, Bernard, 1807-1882 Janák, Pavel, 1882-1956 Plečnik, Josip, 1872-1957
Související rody
Habsburkové
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad.cz ; www.filmovamista.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 1535 - 1537 - italský kameník a architekt Paolo della Stela vypracoval projek a model letohrádku
 • r. 1836 - odešli vojáci, kteří objekt využívali
 • po r. 1955 - objekt využíván k výstavám
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 1973 - restaurována sochařská výzdoba severní strany letohrádku (J. Antek, J. Gruškovský)
 • r. 1984 - restaurování sochařské výzdoby jižní a severní strany letohrádku
 • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
 • 16. 2. 2001 - proběhla kolaudace podzemního podlaží letohrádku
 • Obrázky
 • Objekt : Královský letohrádek - západní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

  západní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

  pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z ulice Mariánské hradby - foto z r. 2003

  pohled z ulice Mariánské hradby - foto z r. 2003

 • Objekt : Královský letohrádek - letecký pohled - foto z 80. let 20. století

  letecký pohled - foto z 80. let 20. století

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z tramvajové zastávky - foto z r. 1992

  pohled z tramvajové zastávky - foto z r. 1992

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů - foto z r. 1992

  pohled z Chotkových sadů - foto z r. 1992

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled od Richterova letohrádku - foto ze 14. 5. 2005

  pohled od Richterova letohrádku - foto ze 14. 5. 2005

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled od Pražského přes Jelení příkop - pohlednice z 20. let 20. st (soukromá sbírka)

  pohled od Pražského přes Jelení příkop - pohlednice z 20. let 20. st (soukromá sbírka)

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů, pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka) - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled z Chotkových sadů, pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka) - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - pohlednice z r. 1940 (soukromá sbírka)

  pohled z Královské zahrady - pohlednice z r. 1940 (soukromá sbírka)

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů - pohlednice z před r. 1917 (soukromá sbírka)

  pohled z Chotkových sadů - pohlednice z před r. 1917 (soukromá sbírka)

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled na letohrádek od jihovýchodu z Klárova - foto z 5. 1. 2008

  pohled na letohrádek od jihovýchodu z Klárova - foto z 5. 1. 2008

 • Objekt : Královský letohrádek - pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 3. 2010

  pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 3. 2010

 • Objekt : Královský letohrádek - jižní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

  jižní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010