Počet záznamů: 1  

Objekt : Hrádek

 1. Památka Český Krumlov, areál zámku
  Typ památky objekt
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisJedná se o patrový čtyřkřídlý objekt na kvadratickém půdorysu s výraznou renesanční výzdobou a sedlovou střechou, situovaný na skále vystupující strmě nad řekou Vltavou. Z jihovýchodního nároží vystupuje zámecká věž. Celý objekt je bohatý na architektonické detaily jako např. renesanční klenby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Český Krumlov, Zámek 59
Okres
Český Krumlov
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
GPS
48°48'44.662"N, 14°18'56.47"E

Stavební vývoj

 • 1. pol. 13. st. - doložen gotický palác s mohutnou věží
 • 1444 - 1447 - rozšířen o trojkřídlý palác
 • 70. - 80. léta 16. st. - přestavěn renesančně do dnešní podoby (arch. Baldassare Maggi z Arogna)
 • 1590 - 1591 - objekt spolu s věží pokryt malbami s figurálními a architektonickými motivy (malíř Bartoloměj Beránek - Jelínek)
 • poč. 19. st. - upraven k částečně obytným účelům
 • 19. st. - nově omítnut
 • r. 1947 - objekt opravován
 • 50. léta 20. st. - adaptován k obytným účelům
 • od 90. let 20. st. - objekt rekonstruován a restaurován do renesanční podoby

Majitel

 • 1302 - 1602 - páni z Rožmberka (Vítkovci s červenou růží ve znaku)
 • r. 1580 - Vilém z Rožmberka
 • od r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

Použitá literatura

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 30-31
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 37
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 76, 77
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 30
Klíčová slova
renesance * adaptace * rekonstrukce * Národní památkový ústav * GPS
Související osobnosti
Jelínek, Bartoloměj Maggi, Baltassar
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.castle.ckrumlov.cz ; www.ckrumlov.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce

Poznámka

 • do poč. 18. st. - sloužil objekt jako sklady
 • poč. 18. st. - uváděn v přízemí byt a kancelář hofmistra
 • poč. 19. st. - zřízen zde velký byt ředitele panství a kanceláře s pokoji kancelistů

Obrázky

 • Objekt : Hrádek

  pohled na hrádek od severozápadu, z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Hrádek

  vstupní schodiště z II. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Hrádek

  detail vstupního schodiště - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Hrádek

  pohled na hrádek od východu, z I. nádvoří - foto z 15. 4. 2009

 • Objekt : Hrádek

  pohled na hrádek ze západu - foto z 22. 10. 2009

 • Objekt : Hrádek

  pohled na hrádek od jihu, z mostu přes řeku - foto z 15. 4. 2009