Počet záznamů: 1  

Zámek : Březno

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz je zmiňována jen v roce 1544. Ve 2. polovině 16. století byl na místě pusté tvrze postaven renesanční zámek, který v roce 1765 vyhořel. Na jeho místě byl v roce 1770 postaven nový barokní zámek. Park s rokokovými plastikami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Březno, čp. 51
Okres
Mladá Boleslav
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 28F
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
Na mapě
7,5 km východně od Mladé Boleslavi
GPS
50°24'25.712"N, 15°0'18.390"E

Stavební vývoj

 • r. 1544 - doložena tvrz
 • 2. pol. 16. st. - na jejím místě postaven renesanční zámek
 • r. 1765 - zničen požárem
 • r. 1770 - na jeho místě postaven pozdně barokní zámek
 • r. 2003 - objekt chátrá
 • r. 2013 - probíhá rekonstrukce

Majitel

 • 16.-18. st. - Bubnové z Bubna a Litic
 • r. 1718 - hrabě Jan Josef z Bubna
 • 1749 - 1751 - Netoličtí z Netolic
 • 1751 - 2. pol. 19. st. - hrabata z Kounic
 • od r. 1934 - Ing. V. Stieber (pražský stavební podnikatel)
 • po r. 1945 - stát (základní škola a MNV)
 • r. 2003 - soukromý majetek

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 46
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 55
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 48
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 139
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 73
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce

Poznámka

 • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku

Obrázky

 • Zámek : Březno

  jižní zámecké křídlo, pohled od jihozápadu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  jihozápadní nároží zámku - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  jižní zámecké křídlo, pohled od jihu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  budova tzv. vrátnice, pohled od jihu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  detail vstupní brány s vjezdem (v rekonstrukci) - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  budova tzv. vrátnice, pohled od východu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  pohled na zámek od východu - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  východní strany obou křídel - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  zbytky západního oplocení zámeckého parku - foto z 19. 8. 2013

 • Zámek : Březno

  zbytky jižního oplocení zámeckého parku - foto z 19. 8. 2013