Počet záznamů: 1  

Zámek : Březnice

 1. Jiné názvyBozeň
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisMalebný čtyřkřídlý renesanční zámek s průchozí vstupní věží ležící u břehu říčky Vlčavy je obklopen anglickým parkem s dvěma rybníky a množstvím zajímavých druhů dřevin.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Březnice, Zámecký obvod 24
Okres
Příbram
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mapě
15 km severoseverovýchodně od Blatné
Edice KČT č. 35 - Brdy a Třemšínsko
GPS
49°33'27.416"N, 13°57'20.907"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 1. pol. 13. st. - vznik tvrze
 • konec 15. st. - přestavba a rozšíření na gotický hrad
 • 1548-1567 - přestavba na renesanční zámek
 • 17. st. - zvýšení zámeckého objektu o druhé patro
 • 1625-1632 - raně barokní kaple Panny Marie (Carlo Luragho)
 • 18. st. - upravován
 • květen 1850 - opravena vížka na zámecké kapli
 • konec 19. st. - upravován
 • r. 1910 - opravena mříž studny (kolínský zámečník K. Kuba)

Majitel

 • 13. st. - rod Buziců
 • pol. 16. st. - Jiřík z Lokšan
 • r. 1557 - Kateřina z Lokšan (teta Filipiny Welserové)
 • r. 1570 - Ferdinand z Lokšan
 • od r. 1623 - Přibík Jeníšek z Újezda (královský prokurátor)
 • 1728 - 1872 - rod Krakovských z Kolovrat
 • do r. 1872 - hrabě Hanuš z Kolovrat
 • 1872 - 1945 - Palffyové z Erdödu
 • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
 • r. 2003 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Městská galerie Ludvíka Kuby)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

Použitá literatura

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 20-21, 128c
 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 29, 30
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 17
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 17
 • Krob Miroslav; Zámek Březnice
 • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 6-7
 • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 17
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13
 • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 26
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-breznice.cz ; www.stc.npu.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • leden 1557 - v kapli byl tajně oddán arcivévoda Ferdinand Tyrolský s Filipinou Welserovou
 • r. 1558 - vznikla tzv. Lokšanská knihovna (nejstarší dochovaná renesanční zámecká knihovna v Čechách)
 • 1831-1839 - zde žil a působil český kněz, básník a buditel František Jaroslav Vacek-Kamenický
 • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1973 - restaurován šachovnicový dřevěný malovaný strop a renesanční nástěnné malby v chodbě před knihovnou (J. Hále)
 • r. 1979 - restaurovány renesanční mřížová vrata z jihozápadního zámeckého křídla a mříž kašna na nádvoří (A. Stretti)
 • r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum pozdně gotického stropu z Rytířského sálu (D. Halata, V. Kolomazník)
 • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

  zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

  pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

 • Zámek : Březnice - pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

  pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

 • Zámek : Březnice - ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

  ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

 • Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

  zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

 • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

  vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

 • Zámek : Březnice - detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

  detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

 • Zámek : Březnice - detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

  detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

 • Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

  detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

 • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

  vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

  pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

  vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

  vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

 • Zámek : Březnice - pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

  pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

  pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

  pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

  detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

  podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

  hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

  pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

  vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

  detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

  detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

  detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

  jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

  interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

  detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

  prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

  pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 • Zámek : Březnice - studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

  studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

 • Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 • Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 • Zámek : Březnice - detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

 • Zámek : Březnice - pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

 • Zámek : Březnice - západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

  západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

 • Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

  vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

 • Zámek : Březnice - pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010

  pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010