Počet záznamů: 1

Objekt : Bazilika sv. Jiří

 1. Památkalupa Pražský hrad, areál hradu
  Typ památkylupa objekt
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisBazilika sv. Jiří je nejstarším (nejdochovalejší památka české románské architektury) dosud užívaným objektem na Pražském hradě. Postavit ji dal kníže Vratislav I. Když byl později při ní založen ženský benediktinský klášter, byla bazilika při té příležitosti poprvé rozšířena. K její velké přestavbě došlo po požáru hradu v roce 1142. Byl vybudován východní chór s kryptou, západní (později zaniklý chór) a dominanty románského hradu, dvě dosud dochované věže. Po polovině 14. st. byla přistavěna gotická kaple sv. Ludmily včetně tumby světice vybudované parléřovskou hutí. Benedikt Rejt vložil do jižní stěny portál s reliéfem "sv. Jiří bojuje s drakem". V souvislosti s úpravami kláštera v 17. st. byla zaklenuta loď a empora značně rozšířena. Tyto změny byly odstraněny za Machovy úpravy interiéru. Tehdy byly odstraněny klenby lodi a zkrácena empora. Z raně barokní úpravy dochováno západní průčelí, jehož barevnost byla obnovena až v době nedávné. Mezi tím byla při západním průčelí postavena kaple sv. Jana Nepomuckého s třemi fasádami s ozdobnými prvky. Portál zdoben skupinou plastik.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Hradčany, Jiřské nám.Praha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  GPS
  50°5'28.267"N, 14°24'8.951"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • před r. 920 - založen kostel
  • r. 973 - rozšířen
  • konec 11. st. - přestavěn
  • r. 1142 - bazilika přestavěna po požáru hradu (kameník a zedník Wernher)
  • pol. 12. st. - křížová klenba v kryptě
  • 1. pol. 13. st. - přistavěna gotická kaple sv. Ludmily - nástěnné malby v apsidách
  • 2. pol. 14. st. - bazilika přestavována
  • 1515-1520 - vznikl jižní portál do baziliky (Benedikt Rejt)
  • konec 16. st. - nástěnné malby na klenbě a stěnách kaple sv. Ludmily
  • konec 17. st. - průčelí baziliky upraveno raně barokně
  • 1718-1722 - postavena kaple sv. Jana Nepomuckého (F. M. Kaňka, F. M. Brokof)
  • r. 1722 - freska v kopuli kaple sv. J. Nepomuckého (V. V. Reiner)
  • r. 1851 - povolena oprava kaple sv. Ludmily
  • r. 1858 - upravován náhrobek sv. Ludmily
  • r. 1869 - požádáno o důkladné prověření stavu stavby
  • 1887-1908 - bazilika prošla puristickou obnovou (obnoven její románský charakter, upraven interiér - arch. Mach, po něm L. Lábler)
  • 1958-1962 - opravován interiér baziliky
  • 1969-1975 - staticky zajištěna nakloněná severní věž
  • r. 1970 - obnovena barevnost západního průčelí

  Majitel

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 138, 155, 253
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • lupa Krob Miroslav; Pražský hrad
  • lupa Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • lupa Reichertová K.; Průvodce vykopávkami v katedrále sv. Víta
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 75, 76-79, 81
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 29
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 170-171
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; Bazilika sv. Jiří, stavební historie a průvodce
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 42; obr. 54-57
  • lupa kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za r. 1984; 1985; s. 67
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 19
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 4
  • lupa Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 16
  • lupa Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • lupa Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 1-25
  • lupa Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 16

  Události

  Související událost

  lupa roku 1004 - V kostele sv. Jiří na Pražském hradě udělil císař Jindřich II. Čechy v léno knížeti Jaromírovi.
  lupa 25. dubna 1142 - Při obléhání Pražského hradu Konrádem II. Znojemským lehl kostel sv. Jiří popelem.
  lupa 2. června 1541 - Velký požár poškodil klášter sv. Jiří a mnoho jiných hradních budov Pražského hradu.

  Poznámky

  Poznámka

  • r. 925 – kostelu se dostalo biskupského požehnání
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 1958-1963 - arch. I. Borkovský provedl průzkum interiéru baziliky
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1984 - restaurování gotické tumby knížete Vratislava (V. Berger, J. Němec)
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví

  Obrázky

  Obrázky

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří - pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří - jižní věž od západu - foto z poč. 21. st.

   jižní věž od západu - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří - pohled od východu z Jiřské ulice - foto z IX. 2005

   pohled od východu z Jiřské ulice - foto z IX. 2005

  • Objekt : Bazilika sv. Jiří - interiér s opukovou tumbou s dřevěnou schránkou s pozůstatky Vratislava I. - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   interiér s opukovou tumbou s dřevěnou schránkou s pozůstatky Vratislava I. - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)Záznam „Objekt : Bazilika sv. Jiří“ aktualizován: