Počet záznamů: 1

Objekt : Královský letohrádek

 1. Památkalupa Pražský hrad, areál hradu
  Jiné názvyLetohrádek královny Anny ; Belveder
  Typ památkylupa objekt
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisS příchodem Ferdinanda I. Habsburského vtrhla na Pražský hrad renesance v plné síle. Po založení královské zahrady, budování mostu přes "Jelení" příkop byla zahájena stavba letohrádku. Na terénním zlomu bylo vybudováno mohutné zdivo a klenby suterénu, rychle pokračovaly práce na přízemí, kde 13 kameníků-sochařů pracovalo na pískovcových architektonických prvcích přízemí až do roku 1550. Požár hradu v roce 1541 letohrádku neublížil, ale postup prací přibrzdil, neboť přednostně musela být opravena řada poničených objektů. Odborníci se dosud přou zda měl být letohrádek pouze přízemní, ukončen rozsáhlou terasou nebo patrový, jak ho známe dnes. Na mohutném zdivu suterénu i přízemí vybudoval B. Wohlmut ve skromnější podobě, ovšem se zvláštní a výraznou střechou, jejíž konstrukce je blízká stavbám dobových lodí. Letohrádek v Královské zahradě je nejvýznamnější renesanční stavbou na sever od Alp, je srovnatelný s dobovými stavbami v Itálii. Obdélné přízemí bylo členěno do tří sálů, v severní třetině bylo schodiště na terasu (do I. patra). Délka k šířce je v poměru 11:3. Přízemí obklopuje arkáda (cca 52 x 20 m) o 13:5 polím, šířky přibližně 4 m. Rovněž šířka ochozu je přibližně 4 m. Nejcennějšími prvky jsou figurální i ornamentální reliéfy, dokonale jsou zpracovány i prosté architektonické prvky. Královský letohrádek, vedle fantastického rozvilinového vlysu doplněného maskami a dalšími plastikami, je vyzdoben 74 figurálními reliéfy. Navíc na nárožích je 8 kartuší a na sloupcích spodní balustrády je vytesáno 24 puttů, další menší jsou ve vlysu. Využití letohrádku nebylo vždy důstojné jeho významu. Vysloveně nebezpečná pro stavbu zde byla výroba dělostřelecké munice. Po odchodu vojáků došlo k obnově objektu. Vedle záslužných oprav krovu došlo ke značným zásahům do struktury stavby a to zbouráním dvou salonů (nad sebou) v severní části patra a přízemí včetně původního schodiště a vše bylo nahraženo monumentálním schodištěm P. Nobileho. V přízemí došlo ještě k vylepšení symetrie průčelí přemístěním některých oken a dveří. K zásadní rekonstrukci došlo v polovině 20. st., kdy byly provedeny rozsáhlé statické úpravy vložením betonových konstrukcí k zajištění únosnosti teras i vlastních kleneb nad přízemím. Při zatím posledních opravách letohrádku byly provedeny úpravy v interiéru (mramorové podlahy, nové prostory pod východní arkádou a severní terasou. Při prácích na střeše došlo k politováníhodné události po níž bylo nutno vyměnit část bednění a následně i větší část krytiny. Pozitivní je úprava terasy (byla provedena její dokonalá izolace a předláždění podložkovou dlažbou).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Hradčany, čp. 52Praha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Praha - plán města, 2007 . 26/J16
  lupa Plán Pražského hradu a části Hradčan z pol. 18. st., 1985
  GPS
  50°5'37.446"N, 14°24'19.198"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • 1538 - 1563 - postaven renesanční letohrádek (Paolo della Stella, od r. 1552 Hans Tirol, po r. 1556 Bonifác Wolmut)
  • 30. léta 19. st. - opravován (architekt Grueber)
  • 1844 - 1847 - rozsáhlá přestavba
  • po r. 1847 - proveden cyklus maleb v sále I. patra (podle kartonů Ch. Rubena)
  • 1928 - 1930 - opravován (architekt J. Plečnik)
  • 1952 - 1955 - upravován interiér sálů (prof. P. Janák, akad. B. Hacara)
  • 1988 - 1989 - úpravy interiérů a oprava střechy
  • 1988 - 1991 - úpravy západního průčelí
  • 2000-2001 - rozsáhlá rekonstrukce podzemního podlaží letohrádku
  • 2004 - 2008 - restaurovány pískovcové architektonické prvky a sochařská výzdoba exteriéru letohrádku
  • r. 2009 - oprava pláště stavby

  Majitel

  • 80. léta 20. st. - stát (Národní galerie)
  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 208, 248, 255, 256, 271
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 14
  • lupa Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 58
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 38, 125-125
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • lupa Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 90-91
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 30
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 38-39, 43
  • lupa Kadlec František; Pražský hrad; Královská zahrada
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 44-45; obr. 69-71
  • lupa Léblová Daniela; Přehled restaurátorských prací za r. 1973; 1974; s. 5
  • lupa kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za r. 1984; 1985; 68
  • lupa Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 16, 35
  • lupa Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 381
  • lupa Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 392, 397-398
  • lupa Hlavsa V.; Praha, plán kulturních památek; 1960; s. 78
  • lupa Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 206-207
  • lupa Křížová Blažena; Praha podle abecedy; 1991; s. 205
  • lupa kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 262, 268, 284, 291
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; 1985; s. 29, 32, 93-94
  • lupa Pistorius Miloš; Praha - rytiny; s. 5; obr. 6
  • lupa Morávek Jan; Průvodce Pražským hradem; 1946; s. 34-36, obr. XXII., XXIII.
  • lupa Koudelková Jarmila; Naše dějiny v datech; 1989; s. 130
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 23, 24
  • lupa Guth Karel; Hrad; s. 7, 15
  • lupa Plicka Karel; Pražský hrad; 1978; s. 39-40; obr. 112-118, XV-XVI
  • lupa Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 179, 185
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1990; s. 24-25, 93-93
  • lupa Dolenský Jan; Praha ve své slávě i utrpení; 1910; s. 9, 57, 68
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 33
  • lupa neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 23, 24
  • lupa Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. 6
  • lupa Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu

  Poznámky

  Poznámka

  • 1535 - 1537 - italský kameník a architekt Paolo della Stela vypracoval projek a model letohrádku
  • r. 1836 - odešli vojáci, kteří objekt využívali
  • po r. 1955 - objekt využíván k výstavám
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1973 - restaurována sochařská výzdoba severní strany letohrádku (J. Antek, J. Gruškovský)
  • r. 1984 - restaurování sochařské výzdoby jižní a severní strany letohrádku
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • 16. 2. 2001 - proběhla kolaudace podzemního podlaží letohrádku

  Obrázky

  Obrázky

  • Objekt : Královský letohrádek - západní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

   západní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

   pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z ulice Mariánské hradby - foto z r. 2003

   pohled z ulice Mariánské hradby - foto z r. 2003

  • Objekt : Královský letohrádek - letecký pohled - foto z 80. let 20. století

   letecký pohled - foto z 80. let 20. století

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z tramvajové zastávky - foto z r. 1992

   pohled z tramvajové zastávky - foto z r. 1992

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů - foto z r. 1992

   pohled z Chotkových sadů - foto z r. 1992

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled od Richterova letohrádku - foto ze 14. 5. 2005

   pohled od Richterova letohrádku - foto ze 14. 5. 2005

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

   pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled od Pražského přes Jelení příkop - pohlednice z 20. let 20. st (soukromá sbírka)

   pohled od Pražského přes Jelení příkop - pohlednice z 20. let 20. st (soukromá sbírka)

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů, pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka) - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Chotkových sadů, pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka) - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Královské zahrady - pohlednice z r. 1940 (soukromá sbírka)

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z r. 1940 (soukromá sbírka)

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled z Chotkových sadů - pohlednice z před r. 1917 (soukromá sbírka)

   pohled z Chotkových sadů - pohlednice z před r. 1917 (soukromá sbírka)

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled na letohrádek od jihovýchodu z Klárova - foto z 5. 1. 2008

   pohled na letohrádek od jihovýchodu z Klárova - foto z 5. 1. 2008

  • Objekt : Královský letohrádek - pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 3. 2010

   pohled na letohrádek od severu - foto z 29. 3. 2010

  • Objekt : Královský letohrádek - jižní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010

   jižní průčelí letohrádku - foto z 23. 4. 2010Záznam „Objekt : Královský letohrádek“ aktualizován: