Počet záznamů: 1

Hrad : Český Šternberk

 1. Jiné názvySternberg ; Šternberk
  Typ památkylupa hrad
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka
  PopisHrad vznikl kolem roku 1240. V roce 1467 byl dobyt královským vojskem. Jeho obnova se uskutečnila až na přelomu 15. a 16. století ve stylu pozdní gotiky. V roce 1627 byl hrad vydrancován venkovským lidem. Po roce 1795 zde byly provedeny některé rušivé stavební zásahy. V letech 1904 - 05 proběhly na hradě rozsáhlé stavebně zajišťovací práce. V roce 1951 byla část hradu poškozena požárem, ale do roku 1960 byl opraven. Na skále nad Sázavou. Jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna, je součástí důmyslného opevňovacího systému.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Český Šternberk, čp. 1
  Okres
  Benešov
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  lupa Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  lupa Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Na mapě
  Edice KČT č. 40 - Benešovsko a dolní Posázaví

  Historie

  Stavební vývoj

  • r. 1242 - poprvé doložen raně gotický hrad
  • r. 1467 - dobyt královským vojskem a pobořen
  • přelom 15. a 16. st. - obnoven a opevněn pozdně goticky
  • r. 1627 - vydrancován venkovským lidem
  • 3. čtvrtina 17. st. - přestavěn raně barokně (interiéry honosně vyzdobeny italským štukatérem Carlem Brentanym)
  • 18. st. - na protějším břehu Sázavy vytvořen architektonický park
  • 2. čtvrtina 18. st. - rozšířen o tzv. dolní zámek
  • pol. 18. st. - rytířský sál propojen se sousední kaplí sv. Šebestiána
  • po r. 1795 - provedeny rušivé stavební zásahy
  • 19. st. - prolomen přízemní vchod do předsunuté jižní bašty
  • r. 1829 - kamenný most přes obranný příkop
  • 1904-1905 - rozsáhlé stavebně zajišťovací práce (interiéry upraveny k bydlení)
  • r. 1923 - novogotický portál kaple sv. Jiří doplněn raně gotickým tympanonem s postavou sedící Madony s Ježíškem
  • r. 1951 - část hradu poškozena požárem
  • do r. 1960 - následky požáru opraveny
  • r. 2008 - rekonstrukce hradního mostu

  Majitel

  • kolem r. 1240 - Zdeslav z Divišovců (ze Sternberga)
  • r. 1467 - Zdeněk Konopišťský ze Sternberga
  • konec 15. st. - Petr Holický ze Sternberga
  • poč. 16. st. - Jan Holický ze Sternberga (syn Petra)
  • pol. 17. st. - Václav Jiří Holický ze Sternberga
  • do r. 1712 - Holičští ze Sternberga
  • od r. 1712 - Götzové
  • Roggendorfové
  • Olbramovicové
  • do r. 1841 - Sternfeldové
  • od r. 1841 - hrabě Zdeněk Sternberg
  • poč. 19. st. - Kašpar Sternberglupa Šternberk, Kašpar Maria
  • od r. 1918 - Jiří a Kunhuta Sternbergovi
  • do r. 1949 - Jiří Sternberg
  • 1949 - 1992 - stát
  • od r. 1992 - Zdeněk Sternberg
  • r. 2001 - Zdeněk Sternberg (Správa Šternberského majetku)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 38
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 77
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 68
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 31
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 150-152
  • lupa kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 4
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 12
  • lupa Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 30-31 ; s. 294
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14

  Poznámky

  Poznámka

  • Hradní knihovna čítá na 2500 svazků převážně z 19. a 20. st. a sbírka grafik obsahuje 545 listů.
  • r. 1949 - hrad znárodněn
  • 1949 - 1965 - dřívější majitel Jiří Sternberg se až do své smrti staral o hrad jako kastelán
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • poč. 90. let 20. st. - Zdeněk Šternberk požádal o vydání hradu
  • r. 1992 - v restituci hrad navrácen Zdeňkovi Šternberkovi

  Obrázky

  Obrázky

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad - pohlednice z r. 1933 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1933 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad - foto z r. 1990

   pohled na hrad - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - pohled od jihovýchodu - foto z r. 1990

   pohled od jihovýchodu - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na jižní válcovou věž - foto z r. 1990

   pohled na jižní válcovou věž - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - předsunutá hranolová hláska - foto z r. 1990

   předsunutá hranolová hláska - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk - pod hradem - foto z r. 1990

   pod hradem - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - zbytky zdiva - foto z r. 1990

   zbytky zdiva - foto z r. 1990

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad - pohlednice z r. 1943 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1943 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad od východu - foto z 10. 5. 2008

   pohled na hrad od východu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

   pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

   pohled na hrad od severovýchodu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - přístupová cesta k hradu, pohled od jiho západu - foto z 10. 5. 2008

   přístupová cesta k hradu, pohled od jiho západu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

   jižní předsunutá bašta, tzv. hladomorna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

   hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

   hradní most s jižní válcovou věží - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - jižní válcová věž, pohled z mostu - foto z 10. 5. 2008

   jižní válcová věž, pohled z mostu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na hradní objekt - foto z 10. 5. 2008

   pohled na hradní objekt - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

   hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

   hradní zdivo, pohled z hradu - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

   interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

   interiér jižní předsunuté bašty - pohled do hladomorny - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

   interiér jižní předsunuté bašty - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry, pohled do kaple - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry, pohled do kaple - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - knihovna - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - hradní interiéry - detail dveřního zámku - foto z 10. 5. 2008

   hradní interiéry - detail dveřního zámku - foto z 10. 5. 2008

  • Hrad : Český Šternberk - pohled na zámek - pohlednice z 1. tř. 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na zámek - pohlednice z 1. tř. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Český Šternberk - letecký pohled na hrad - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

   letecký pohled na hrad - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)Záznam „Hrad : Český Šternberk“ aktualizován: